Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

5. A labda


5-1. Általános

A játékos által használt labda meg kell hogy feleljen a Szabálykönyv III. Függelékében részletezett követelményeknek. Megjegyzés: A Bizottság a Versenyfeltételek (33-1 szabály) értelmében megkövetelheti, hogy annak a labdának, amellyel a játékos játszik, szerepelnie kell a Szabályos Golflabdák Érvényes Listáján, amelyet az R&A bocsát ki.

A 5-1 SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Kizárás.

5-2. Idegen anyag

A labdánál nem szabad idegen anyagot alkalmazni abból a célból, hogy
megváltoztassuk játéktulajdonságait.

A 5-2 SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Kizárás.

5-3. Játékra alkalmatlan labda

A labda akkor alkalmatlan játékra, ha láthatóan szétvágódott, széttört vagy elvesztette formáját. Pusztán azért nem alkalmatlan a játékra, mert sár vagy egyéb anyag ragadt rá, felszíne felsértődött vagy megkarcolódott, vagy festése megsérült vagy elszíneződött.

Ha a játékos okkal hiszi azt, hogy a megjátszott szakaszon folyó játék során labdája játékra alkalmatlanná vált, akkor büntetés nélkül felemelheti a labdát, hogy eldöntse, valóban alkalmatlan-e a játékra.

Mielőtt felveszi a labdát, a játékos köteles bejelentenie szándékét match play esetén ellenfelének, stroke play-ben pedig jegyzőjének vagy versenyzőtársának, és meg kell jelölnie a labda helyét. Ezután felemelheti és megvizsgálhatja a labdát, feltéve, hogy lehetőséget ad ellenfelének, jegyzőjének vagy versenyzőtársának, hogy ők is megvizsgálják a labdát és megfigyeljék a felemelést és a visszahelyezést. Az 5-3 szabály értelmében felemelt labdát nem szabad megtisztítani.

Ha a játékos elmulaszt eleget tenni ennek az eljárásnak vagy bármelyik részének, vagy ha a nélkül emeli fel a labdát, hogy oka lenne azt hinni, hogy az alkalmatlanná vált a játékra az aktuális szakasz megjátszása során, akkor egy büntetőütést szenved el.

Ha megállapítást nyer, hogy a megjátszott szakaszon folyó játék során a labda alkalmatlanná vált a játékra, a játékos másik labdával helyettesítheti, arra a helyre téve, ahol az eredeti labda feküdt. Máskülönben az eredeti labdát kell visszatenni a helyére. Ha a játékos olyankor helyettesít egy labdát, amikor az nem megengedett, és egy ütést tesz ezzel a téves helyettesítő labdával, elszenvedi az 5-3 szabály megszegéséért járó általános büntetést, de e szabály vagy a 15-2 szabály értelmében további büntetés nem jár számára.

Ha egy ütés eredményeképp a labda darabokra törik, az ütést törlik, és a játékosnak büntetés nélkül meg kell játszania egy labdát arról a helyről, amely a lehető legközelebb van ahhoz a ponthoz, ahonnan az eredeti labdát megjátszotta (lásd a 20-5 szabályt).

AZ 5-3 SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés. Ha egy játékos megkapja az 5-3 szabály megszegéséért járó általános büntetést, e szabály szerinti további büntetéssel már nem szabad sújtani.

  1. megjegyzés: Ha az ellenfél, jegyző vagy versenyzőtárs meg óhajtja vitatni az alkalmatlansági óvást, ezt azelőtt kell megtennie, mielőtt a játékos másik labdát játszik meg.
  2. megjegyzés: Ha a helyezendő vagy visszahelyezendő labda eredeti fekvése megváltozott, akkor lásd a 20-3b szabályt.

(Labdatisztítás a greenről történő felemelés után vagy bármilyen más szabály értelmében - lásd a 21. szabályt)

 

 


Érdekes hírek