Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

Golf etikett


Néhány alapvető szabály:

 • Legyél türelmes és figyelmes a játékostársakkal, oly mértékben, ahogy ezt te elvárod őtőlük.
 • Ne zajongj, ne kiabálj.
 • Érkezz pontosan.
 • Ne állj szorosan a játékostársad mögé, mellé vagy elé.
 • Maradj csöndben, amíg játékostársad ütéshez készül.
 • Haladj megfelelő tempóban, ne hátráltasd a többieket.
 • Állítsd helyre a kiütött fűcsomót. A homokcsapdában gereblyézd simára a homokot, miután megtetted ütésedet.
 • Táskatartó kocsidat ne told a greenre, az elütőre és a homokcsapdán keresztül.
 • Ne akadályozd játékostársaidat. Ne csak magadra, rájuk is figyelj.
 • Hagyd el az elütőt és a greent is, amint lehet.
 • Vigyázz a greenre, kerüld a sérülések okozását.
 • A labdát kézzel, és ne a putterral vedd ki a lyukból mert az ütővel sérülést okozhatsz.

Az etikett legfontosabb elemei:

A játék szellemisége

A golfot többnyire bíró vagy játékvezető felügyelete nélkül játszák. A játék a résztvevők becsületességén alapul, azon, hogy a golfozó tekintettel van a többi játékosra, és tartja magát a szabályokhoz. Valamennyi játékos viselkedjék fegyelmezetten, mindenkor udvariasságot és sportszeruséget tanúsítva, tekintet nélkül arra, hogy mennyire versenyképes. Ez a golf játék szellemisége.

Biztonság

Amikor a játékosok ütést vagy próbalendítést végeznek, bizonyosodjanak meg arról, hogy senki sem áll a közelükben, illetve olyan helyen, ahol eltalálhatja az ütő, a labda vagy bármilyen kő, kavics, gally vagy hasonló. A játékosok ne üssenek addig, míg az előttük játszó versenyzők kellő távolságra nem kerülnek a pályán. Ha a játékosok ütéshez készülnek, figyelmeztessék azokat, akik a környezetükben vagy a pályán előttük vannak, és az ütés veszélyeztetheti őket. Ha a játékos olyan irányban játsza meg a labdát, ahol fennáll annak a veszélye, hogy eltalálhat valakit, azonnal figyelmeztessen egy kiáltással.

Tekintettel lenni a többi játékosra: Tilos a zavarás vagy a figyelem elterelése

A játékosok legyenek mindig tekintettel a pályán lévő többi játékosra, és mozgással, beszéddel, vagy szükségtelen zajkeltéssel ne zavarják játékukat. A játékosok gondoskodjanak arról, hogy a pályára bevitt elektronikus eszközök ne vonják el a többi játékos figyelmét. Az elütőhelyen a játékos addig ne helyezze labdáját a tee-re, míg nem ő következik a játékban. A játékosok ne álljanak a labda közelében vagy közvetlenül a labda mögött, illetve közvetlenül a lyuk mögött, amikor egy játékos játékhoz készülődik.

A greenen

A greenen a játékosok ne álljanak a másik játékos gurítási vonalában, vagy ha a játékos éppen üt, ne vessenek árnyékot a gurítás vonalára. A játékosok maradjanak a greenen vagy annak közelében, amíg a csoport minden játékosa befejezi a gurítást.

Az eredmény rögzítése

Stroke play-ben a jegyzőként működő játékos a következő tee-re való haladtában ha szükséges, ellenőrizze az eredményt az érintett játékossal, és rögzítse azt.

A játék sebessége: Játsszunk jó tempóban és tartsunk lépést!

A játékosok játsszanak jó tempóban. A Bizottság meghatározhatja a játék sebességének irányelveit, amelyeket minden játékosnak be kell tartania. A csoport felelősséggel tartozik azért, hogy lépést tartson az előtte haladó csoporttal. Ha egy teljes szakasszal lemarad, és emiatt késlelteti a mögötte haladó csoportot, akkor szóljon az utóbbiaknak, hogy haladjanak át, tekintet nélkül arra, hogy hányan vannak abban a csoportban. Amikor egy csoport még nem maradt le egy teljes szakasszal, de egyértelmű, hogy a mögöttük jövô csoport gyorsabb játékra képes, akkor az első csoportnak át kell engednie a gyorsabban játszó csoportot.

Legyünk készek a játékra

A játékosok álljanak készen a játékra, amikor rájuk kerül a sor. Amikor a greenen vagy annak közelében játszanak, olyan helyzetben hagyják golftáskájukat vagy golfkocsijukat, hogy gyorsan el tudják hagyni a greent a következő tee irányába. Amikor egy szakaszon befejeződik a játék, a játékosok haladéktalanul hagyják el a greent.

Elveszett labda

Ha a játékos úgy gondolja, hogy labdája - vízakadály vagy határon kívüli terület kivételével - elveszhetett, időmegtakarítás céljából játsszon meg egy provizórikus labdát. Amint nyilvánvalóvá válik, hogy a labdát nem lehet egykönnyen megtalálni, a labdát kereső játékosok jelezzenek a mögöttük levő csoport versenyzőinek, hogy haladjanak tovább. A labdakeresésre engedélyezett ötperces határidő lejárta előtt jelezzenek a többieknek. Miután megengedték a mögöttük lévő csoportnak, hogy áthaladjanak, addig ne folytassák a játékot, amíg annak a csoportnak a tagjai kellő távolságra nem kerülnek a pályán.

Elsőbbség a pályán

Hacsak a Bizottság másképp nem szabályozza, a pályán való elsőbbséget a csoport játékának sebessége határozza meg. Bármelyik csoportnak, amelyik teljes kört játszik, joga van áthaladni olyan társaságon, amelyik rövidebb kört játszik. A "csoport" (flight) kifejezés magában foglalhat egyetlen játékost is.

A pálya gondozása - Bunkerek

Mielőtt a játékosok elhagyják a bunkert, gondosan töltsék fel és simítsák el az általuk okozott lyukakat és lábnyomokat, továbbá azokat is, amelyeket mások hagytak maguk után. Ha a gereblye ésszerű közelségben fekszik a bunkertől, használják azt erre a célra.

A pálya gondozása - Kiütött fűcsomók, labdanyomok és cipőszegek okozta károk helyreállítása

A játékosok az általuk okozott kiütött fűcsomó-lyukakat és a labda benyomódása által a greenen okozott károsodásokat gondosan állítsák helyre (akár maga a játékos csinálta, akár nem). Amikor egy szakaszon a csoport minden játékosa befejezte a játékot, a golfcipők szögei által okozott károsodásokat hozzák rendbe.

A pálya gondozása - A szükségtelen károsodás megelőzése

A játékosok ne okozzanak kárt a pályának azzal, hogy fűcsomókat ütnek ki a talajból, amikor gyakorló lendítéseket végeznek vagy - dühükben vagy más okból - az ütő fejét a talajhoz csapják. A játékosok gondoskodjanak arról, hogy amikor a táskát vagy a zászlórudat leteszik, ne tegyenek kárt a greenben. Annak érdekében, hogy elkerüljék a lyuk károsodását, a játékosok és a caddie-k ne álljanak túl közel a lyukhoz, és nagyon vigyázzanak, amikor eltávolítják a zászlórudat vagy a labdát a lyukból. Ne használják az ütőfejet a labda lyukból való eltávolítására. Amikor a játékosok a greenen tartózkodnak, ne támaszkodjanak ütőjükre, különösen akkor ne, amikor eltávolítják a labdát a lyukból. Mielőtt a játékosok elhagyják a greent, a zászlórudat megfelelő módon helyezzék vissza a lyukba. A golfkocsik mozgását szabályozó helyi előírásokat szigorúan tartsák be.

Az etikett megsértésének büntetése

Ha a játékosok betartják az e fejezetben tárgyalt irányelveket, a játék sokkal szórakoztatóbb lesz mindenki számára. Ha egy játékos egy kör során vagy bizonyos időtartam alatt következetesen mások kárára hagyja figyelmen kívül ezeket az irányelveket, ajánlott, hogy a Bizottság megfelelô fegyelmi eljárást foganatosítson a vétkes játékossal szemben. Egy ilyen eljárás például korlátozott ideig vagy bizonyos számú verseny erejéig megtilthatja számára a játékot a pályán. Ez igazságosnak tekinthető, mivel meg kell védeni a golfozók többségének érdekeit, akik az irányelvek betartásával óhajtanak játszani. Az etikett komoly megsértése esetén a Bizottság a 33-7 szabály értelmében kizárhatja a játékost.

 


Érdekes hírek