Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

4. Ütők


Ha a játékosnak kétsége van afelől, hogy ütője megfelelő-e, forduljon az R&A-hoz. A gyártó küldje el az R&A-nak annak az ütőnek a mintapéldányát, amelyet gyártani akar, annak eldöntésére, hogy az ütő megfelel-e a szabályoknak. A mintapéldány az R&A tulajdonává válik,- további referencia célból. Ha a gyártó elmulasztja elküldeni a mintapéldányt, vagy elküldve azt nem várja meg a döntést, mielőtt gyártja és/vagy forgalomba hozza az ütőt, a gyártó magára vállalja annak kockázatát, hogy az ütő nem felel meg a szabályoknak.

4-1. Az ütők formája és kiképzése

a. Általános

A játékos ütői meg kell hogy feleljenek ennek a szabálynak, valamint a II. Függelékben szereplő feltételeknek, részletezéseknek és értelmezéseknek. Megjegyzés: A Bizottság egy verseny feltételeiben megkövetelheti (33-1 szabály), hogy bármely, a játékos által hordozott drivernek olyan feje legyen, amely modell és fajta szerint beazonosítható, és amely szerepel az érvényben lévô, R&A által kiadott Használható driverfejek listáján.

b. Kopás és változtatás

Ha egy ütő új korában megfelel a szabályoknak, akkor a normál használat miatti kopás után is megfelelőnek tekintendő. Ha az ütő bármely részét szándékosan megváltoztatják, akkor az újnak számít, és megváltozott formájában is meg kell felelnie a szabályoknak.

4-2. Megváltozott játéktulajdonságok és idegen anyag

a. Megváltozott játéktulajdonságok

Egy előírt kör során igazítással vagy más módszerekkel nem szabad az ütő játéktulajdonságait szándékosan megváltoztatni.

b. Idegen anyag

Az ütő felületén nem szabad idegen anyagot alkalmazni abból a célból, hogy befolyásoljuk a labda mozgását.

BÜNTETÉS A MAGUKKAL VITT ÜTŐÉRT VAGY ÜTŐKÉRT, AMELLYEL NEM TETTEK ÜTÉST, DE MEGSÉRTETTÉK A 4-1 vagy 4-2 SZABÁLYT:

  • Match play - Annak a szakasznak a befejezésekor, amelynél a szabálysértést felfedezték, a mérkőzés eredményét úgy alakítják, hogy minden szakaszért, ahol szabálysértés történt egy szakaszt levonnak az eredményből; a büntetés maximális mértéke körönként - 2 szakasz.
  • Stroke play - Két ütés minden szakasz után, amelynél szabálysértés történt; maximális büntetés körönként - 4 ütés
  • Match vagy stroke play - Abban az esetben, amikor a szabálysértés két szakasz között történt, a büntetés a következő szakaszra vonatkozik.
  • Bogey vagy par versenyek - lásd a 32-1a szabály 1.megjegyzését.
  • Stableford versenyek - lásd a 32-1b szabály 1.megjegyzését.

Bármely ütőt, vagy ütőket, amelyet a játékos magával vitt, és ezzel megsértette a 4-1 vagy 4-2 szabályt, azonnal játékon kívülinek kell nyilvánítania, amikor felfedezték a szabálysértést, match play-ben ellenfelének vagy markerének, stroke play-ben versenyzőtársának. Amennyiben a játékos nem így cselekszik, diszkvalifikálják.

BÜNTETÉS A SZABÁLYTALAN ÜTŐVEL TETT ÜTÉSÉRT, MEGSÉRTVE A 4-1 vagy 4-2 SZABÁLYT: Kizárás.

4-3. Sérült ütők: javítás vagy pótlás

a. Sérülés a játék szokásos menete során

Ha egy előírt kör alatt a játékos ütője a játék szokásos menete során megsérül, a játékos:

(i) használhatja a sérült ütőt az előírt kör hátralévő részében; vagy

(ii) a játék túlzott késleltetése nélkül megjavíthatja, vagy megjavíttathatja azt; vagy

(iii) további lehetőségként, amely csak akkor áll fenn, ha az ütő alkalmatlanná vált a játékra, a sérült ütőt bármelyik ütővel pótolhatja. Az ütő pótlásának nem szabad túlzottan késleltetni a játékot, és nem szabad oly módon végrehajtani, hogy kölcsönkérünk bármilyen ütőt, amelyet a pályán játszó más személy választott ki játékra.

A 4-3a SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Lásd a 4-4a vagy 4-4b és 4-4c szabálynál lévő büntetést.

Megjegyzés: Egy ütő akkor alkalmatlan a játékra, ha alapvetően megsérül, például a nyél behorpad, jelentősen elgörbül, darabokra törik, vagy az ütőfej meglazul, leválik, jelentősen deformálódik, vagy ha a markolat meglazul. Az ütő pusztán attól még nem alkalmatlan a játékra, mert fekvése vagy loftja megváltozott vagy az ütőfej megkarcolódott.

b. Sérülés a játék szokásos menetén kívül

Ha az előírt kör alatt a játékos ütője nem a játék szokásos menete során károsodik, hanem másképp, és emiatt nem megfelelővé válik, vagy megváltoznak játéktulajdonságai, az ütőt nem lehet tovább használni, vagy másikkal pótolni.

c. Sérülés a kör előtt

A játékos használhat olyan ütőt, amely a kör előtt sérült meg, feltéve, hogy a sérült állapotban lévô ütő megfelel a szabályoknak. A kör előtt keletkezett ütősérülést meg lehet javítani a kör alatt, feltéve, hogy a játéktulajdonságok nem változnak meg és a játék nem szenved túlzott késedelmet.

A 4-3b vagy c SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Kizárás.

(Időhúzás - lásd a 6-7 szabályt!)

4-4. A tizennégy ütő maximuma

a. Ütőválaszték és az ütőszám növelése

A játékosnak tilos az előírt kört tizennégynél több ütővel elkezdenie. Nincs tehát mód arra, hogy növelje a körre kiválasztott ütők számát, kivéve ha tizennégynél kevesebb ütővel kezdett, ebben az esetben továbbiakkal bővítheti készletét, feltéve, hogy az ütők össz-száma nem haladja meg a tizennégyet. Az ütőszám növelésének nem szabad túlzottan késleltetnie a játékot (6-7 szabály), és a játékosnak tilos hozzátenni vagy kölcsönvenni bármilyen ütőt, amelyet a pályán játszó más személy választott ki játékra.

b. A játékostársak osztozhatnak az ütőkön

A játékostársak osztozhatnak az ütőkön, feltéve, hogy az általuk vitt ütők össz-száma nem haladja meg a tizennégyet.

A 4-4a vagy b SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS, TEKINTET NÉLKÜL A TÖBBLETÜTŐK SZÁMÁRA:

  • Match play - Annak a szakasznak a befejezésekor, amelynél a szabályszegést felfedezték, a mérkőzés állását úgy kell módosítani, hogy levonunk egy szakaszt minden egyes szakaszért, amelynél szabályszegés történt. A maximális levonás körönként: két szakasz.
  • Stroke play - Két ütés minden egyes szakaszért, amelynél bármilyen szabályszegés előfordult; a maximális büntetés körönként: négy ütés.
  • Bogey- és par versenyek - Lásd a 32-1a szabályhoz fűzött 1. megjegyzést.
  • Stableford versenyek - Lásd a 32-1b szabályhoz fűzött 1. megjegyzést.

c. Játékon kívülinek minősített többletütő

Bármelyik ütőt, vagy ütőket, amellyel/amelyekkel a 4-3a(iii) vagy a 4-4 szabály értelmében megsértették ezt a szabályt, a játékos köteles játékon kívülinek minősíteni, match playben az ellenfelének vagy stroke playben a jegyzőjének vagy versenyzőtársának, közvetlenül a szabályszegés felfedezése után. A játékosnak az előírt kör hátralévő része során ez(eke)t az ütő(ke)t nem szabad tovább használnia.

A 4-4c SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Kizárás.

 

 


Érdekes hírek