Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

33. A Bizottság


33-1. Feltételek; Szabály felfüggesztése

A Bizottságnak meg kell állapítania azokat a feltételeket, amelyek között a verseny lejátszásra kerül.
A Bizottságnak nem áll jogában, hogy felfüggesszen egy golfszabályt. A stroke play-t szabályzó bizonyos különleges rendelkezések annyira alapvetően különböznek azoktól, amelyek a match play-t szabályozzák, hogy a két játékforma kombinációja nem lehetséges és nem megengedett. Az ilyen körülmények között lejátszott mérkőzések eredménye nulla és semmis, stroke play versenyen a versenyzőt kizárják. Stroke play-ben a Bizottság korlátozhatja a bíró tennivalóit.

33-2. A pálya

a. Határok és szélek meghatározása

A Bizottságnak pontosan meg kell határoznia:
(i) a pályát és a határon kívüli részeket,
(ii) a vízakadályok és oldalsó vízakadályok széleit,
(iii) a felújítás alatti területeket, és
(iv) a torlaszokat és a pálya szerves részeit.

b. Új lyukak

Új lyukakat azon a napon létesítsünk, amelyiken a stroke play verseny elkezdődik, illetve akkor, amikor a Bizottság ezt szükségesnek tartja, feltéve, hogy egy egyszeri kör során a valamennyi versenyző által megjátszott összes lyuk ugyanazon a helyen van.

Kivétel: Ha egy sérült lyukat nem lehet úgy kijavítani, hogy megfeleljen az előírásnak, a Bizottság egy közeli hasonló helyen új lyukat létesíthet.
Megjegyzés: Ha egy egyszeri kört egy napnál tovább szándékoznak lejátszani, a Bizottság a versenyfeltételekben előírhatja (33-1. szabály), hogy a lyukakat és elütőhelyeket a verseny mindegyik napján máshová lehet tenni, feltéve, hogy bármelyik napon valamennyi versenyző ugyanazon a helyen lévő elütőhelyről és lyuknál játszik.

c. Gyakorlópálya

Amikor a versenypálya területén kívül nem áll rendelkezésre gyakorlópálya, a Bizottság - ha erre lehetőség van - jelölje ki azt a területet, amelyen a játékosok a verseny bármelyik napján gyakorolhatnak. Egy stroke play verseny bármelyik napján a Bizottság rendes körülmények között a versenypályán ne engedje meg a greenen/greenre vagy az akadályból történő gyakorlást.

d. Játszhatatlan pálya

Ha a Bizottság vagy meghatalmazott képviselője úgy véli, hogy valamilyen oknál fogva a pálya nincs megjátszható állapotban, vagy olyan körülmények állnak fenn, amelyek lehetetlenné teszik a mérkőzés megfelelő lejátszását, elrendelheti úgy match play-ben mint stroke play-ben a játék ideiglenes felfüggesztését, vagy - stroke play-ben - érvénytelennek és meg nem történtnek nyilváníthatja a játékot, és a szóban forgó kör valamennyi eredményét törölheti. Amikor egy kört eltörölnek, a körben kirótt büntetéseket is törlik.
(A játék megszakításakor követendő eljárás - lásd a 6-8. szabályt.

33-3. Kezdési idő és Csoportok

A Bizottságnak meg kell állapítania a kezdési időket, és - stroke play-ben - ki kell jelölnie azokat a csoportokat, amelyekben a versenyzőknek játszaniuk kell. Amikor egy match play versenyt több körön át játszanak, a Bizottságnak meg kell állapítania azt az időhatárt, amelyen belül mindegyik kört be kell fejezni. Amikor a játékosoknak megengedik, hogy ezen az időhatáron belül megállapítsák mérkőzésük időpontját, a Bizottság jelentse be, hogy az időszak utolsó napján a mérkőzést egy kijelölt időben kell lejátszani, hacsak a versenyzők egy korábbi időpontban meg nem egyeznek.

33-4. Hendikep stroke-táblázat

A Bizottságnak nyilvánosságra kell bocsátania egy táblázatot, amelyben feltünteti a szakaszok rendjét, amelyeknél a versenyzők hendikep ütéseket adnak vagy kapnak.

33-5. Score-kártya

Stroke play-ben a Bizottság köteles mindegyik versenyzőt score-kártyával ellátni, amely tartalmazza a dátumot és a versenyző nevét, vagy - foursome- vagy four-ball stroke play-ben - a versenyzők nevét. Stroke play-ben a Bizottság dolga az eredmények összeadása és a score-kártyán feltüntetett hendikep alkalmazása. Four-ball stroke play-ben a Bizottság dolga, hogy minden egyes szakaszon feljegyezze a jobbik labdás eredményt, alkalmazza a score-kártyán feltüntetett hendikepeket, és összeadja a jobbik labdás eredményeket. Bogey-, Par- és Stableford versenyeken a Bizottság dolga, hogy alkalmazza a score-kártyán rögzített hendikepeket, meghatározza minden egyes szakasz eredményét és a végeredményt vagy az össz-pontszámot.

Megjegyzés: A Bizottság kérheti azt, hogy mindegyik versenyző rögzítse az időpontot és nevét a score-kártyáján.

33-6. Holtversenyek eldöntése

A Bizottság köteles bejelenteni, hogy milyen módon, melyik nap és mikor hoz döntést egy felezett mérkőzés vagy holtverseny ügyében, akár egyenlő, akár hendikep körülmények közt játszották a mérkőzést. Felezett match play-t nem szabad stroke play-el eldönteni. Stroke play-ben létrejött holtversenyt nem szabad match play-el eldönteni.

33-7. Kizárással járó büntetés; Bizottsági megfontolás

A kizárás-büntetést egyes rendkívüli, egyedi esetekben fel lehet oldani, lehet módosítani vagy ki lehet róni, ha a Bizottság azt indokoltnak tartja. Semmilyen más büntetést, amely a kizárásnál enyhébb, nem szabad feloldani vagy módosítani. Ha a Bizottság az etikett súlyos megsértésében bűnösnek talál egy játékost, e szabály értelmében kizárás-büntetést alkalmazhat.

33-8. Helyi szabályok

a. Irányelvek

A Bizottság egyes rendellenes talajviszonyok miatt helyi szabályokat állapíthat meg, ha azok összhangban állnak az I. Függelékben lefektetett irányelvekkel.

b. Egy szabály feloldása vagy módosítása

Egy golf szabályt egyetlen helyi szabálynak sem szabad feloldania. Mindazonáltal ha egy Bizottság szerint egyes rendellenes talajviszonyok oly mértékben zavarják a mérkőzés megfelelő lejátszását, hogy olyan helyi szabály megalkotása szükséges, amely módosítja a szabályokat, a helyi szabályt az R&A-nek jóvá kell hagynia.

 

 


Érdekes hírek