Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

31. Four-Ball Stroke Play


31-1. Általános

A four-ball stroke play mérkőzésekre a golf szabályait kell alkalmazni mindaddig, amíg nincsenek ellentétben a következő különleges szabályokkal.

31-2. A játékos fél képviselete

Egy felet az egész előírt kör alatt vagy bármelyik részében bármelyik játékostárs képviselheti; mindkét játékostársnak nem kell jelen lennie. A hiányzó versenyző a szakaszok között csatlakozhat a játékostársához, egy szakasz megjátszása közben azonban nem.

31-3. Eredményjegyzés

A jegyzőnek mindegyik szakaszon csak a bruttó eredményt szükséges feljegyeznie, figyelembe véve, hogy melyik játékostárs eredménye számít. A bruttó eredményeknek személy szerint azonosíthatónak kell lenniük, különben a felet kizárják a versenyből.
A 6-6b szabály betartásáért csak az egyik játékostársat lehet felelőssé tenni.
(Hibás eredmény - lásd a 31-7a szabályt.)

31-4. Játéksorrend

Az ugyanazon félhez tartozó labdákat olyan sorrendben lehet megjátszani, amelyet a fél a legjobbnak tart.

31-5. Idegen labda

Ha a versenyző megsérti a 15-3b szabályt idegen labda megjátszásáért, akkor két büntetőütést kap, és korrigálnia kell hibáját, úgy, hogy a szabályos labdát játssza meg, vagy a szabályok szerint jár el. Játékostársa nem kap büntetést, még akkor sem, ha az idegen labda az övé. Ha az idegen labda másik versenyzőhöz tartozik, tulajdonosa helyezze vissza arra a pontra, ahonnan az idegen labdát először megjátszották.

31-6. A fél büntetése

A fél büntetést kap, ha bármelyik játékostárs megszegi a következők bármelyikét:

  • 4. szabály - Ütők
  • 6-4. szabály - Caddie
  • Bármely helyi szabály vagy Versenyfeltétel, amelyért a körre érvényes maximális büntetés jár.

31-7. Kizárást jelentő büntetések

a. Az egyik játékostárs szabályszegése

A felet kizárják a versenyből, ha bármelyik játékostárs kizárás-büntetést kap az alábbiak valamelyikéért:

b. Mindkét játékostárs szabályszegése

A felet kizárják a versenyből:
(i) ha mindkét játékostárs kizáró-büntetést kap, mert megszegik a 6-3. szabályt (Kezdési idő és Csoportok) vagy a 6-8. szabályt (A játék megszakítása), vagy
(ii) ha ugyanazon a szakaszon mindegyik játékostárs olyan szabályt szeg meg, amelyért a büntetés a versenyből vagy a szakaszból való kizárás.

c. Csak a szakaszból

Mindnen más esetben, ahol a szabály megszegése kizárással járna, a versenyzőt csak abból a szakaszból zárják ki, ahol a szabálysértést elkövette.

31-8. Más büntetések hatálya

Ha a versenyző szabályszegése segíti játékostársa játékát, a versenyző által elszenvedett bármilyen büntetésen túl a játékostárs is elszenvedi a megfelelő büntetést.
Minden egyéb esetben, ahol szabályszegésért a versenyző büntetést kap, a büntetés nem vonatkozik a játékostársára.