Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

30. Three-Ball, Best-Ball és Four-Ball Match Play


30-1. A golf szabályai érvényesek

A three-ball, best-ball és four-ball mérkőzésekre a golf szabályait kell alkalmazni mindaddig, amíg nincsenek ellentétben a következő különleges szabályokkal.

30-2. Three-Ball Match Play

a. Ellenfél által elmozdított nyugvó labda

Kivéve, amikor a szabályokban másképp van előírva, ha az ellenfél, caddie-je vagy felszerelése hozzáér a játékos labdájához, vagy elmozdítja azt, és ez nem labdakeresés közben történik, a 18-3b szabály érvényes. Az ilyen ellenfelet egy büntetőütéssel sújtják abban a mérkőzésben, amelyet a játékossal játszik, a másik ellenféllel való mérkőzésében azonban nem.

b. Ellenfél által véletlenül eltérített vagy megállított labda

Ha a játékos labdáját az ellenfél, caddie-je vagy felszerelése véletlenül eltéríti vagy megállítja, nincs büntetés. A játékos az ezzel az ellenféllel szembeni mérkőzésben - mielőtt bármelyik fél újabb ütést tenne - törölheti az ütést, és büntetés nélkül megjátszhat egy labdát, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszották (lásd a 20-5 szabályt), vagy megjátszhatja a labdát, ahogy fekszik. A másik ellenféllel való mérkőzésben a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik.

Kivéve: A zászlórudat kezelő vagy tartó személyt, vagy az általa vitt dolgot eltaláló labda - lásd a 17-3b szabályt.

(Ellenfél által szándékosan eltérített vagy megállított labda - lásd az 1-2 szabályt.)

30-3. Best-Ball és Four-Ball Match Play

a. A fél képviselete

Egy felet a mérkőzés egész ideje alatt vagy bármelyik részében képviselheti az egyik játékostárs; minden játékostársnak nem kell jelen lennie. A hiányzó játékostárs a szakaszok között csatlakozhat a mérkőzéshez, egy szakasz megjátszása közben azonban nem.

b. Játéksorrend

Az ugyanazon félhez tartozó labdákat olyan sorrendben lehet megjátszani, amelyet a fél a legjobbnak tart.

c. Idegen labda

Ha a játékos a 15-3a szabály szerinti szakaszvesztés büntetését kapja, mert idegen labdával tett ütést, akkor abból a szakaszból kizárják, de játékostársa nem kap büntetést, még akkor sem, ha az idegen labda az övé. Ha az idegen labda másik játékoshoz tartozik, tulajdonosának arra a helyre kell helyeznie egy labdát, ahonnan az idegen labdát először megjátszották.

d. A fél büntetése

A fél büntetést kap, ha bármelyik játékostárs megszegi a következők bármelyikét:

  • 4. Szabály - Ütők
  • 6-4. Szabály - Caddie
  • Bármely hely szabály vagy Versenyfeltétel, amelyért a büntetés a mérkőzés állásának módosítása.

e. A fél kizárása

(i) A felet kizárják, ha bármelyik játékostárs kizárás-büntetést kap az alábbi szabályok valamelyike alapján:

(ii) A felet kizárják, ha az összes játékostárs kizárás-büntetést kap az alábbi szabályok valamelyike alapján:

(iii) Minden más esetben, ahol a szabálysértés kizárást eredményezne, a játékost csak abból a szakaszból zárják ki.

f. Más büntetések hatálya

Ha egy játékos szabályszegése segíti játékostársa játékát vagy kedvezőtlenül hat ellenfele játékára, a játékos által elszenvedett bármilyen büntetésen túl a játékostárs is elszenvedi a megfelelő büntetést.
Minden egyéb esetben, ahol szabályszegésért a játékos büntetést kap, a büntetés nem vonatkozik a játékostársára. Ahol a büntetés a szakasz elvesztése, ott a játékost kizárják abból a szakaszból.