Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

3. Stroke play


3-1. Általános: győztes

A stroke play verseny azt jelenti, hogy a versenyzők egy elôírt kör vagy körök minden egyes szakaszát befejezik, és minden egyes körre nézve visszajuttatják a score-kártyáikat, amelyen minden egyes szakasz bruttó értéke szerepel. A versenyben minden versenyző minden más versenyző ellen játszik. Az a versenyző a győztes, aki az előírt kört vagy köröket a legkevesebb ütéssel játssza meg. Hendikep versenyben az a versenyző a győztes, aki az előírt körben vagy körökben a legalacsonyabb nettó eredménnyel rendelkezik.

3-2. Befejezetlen szakasz

Ha egy versenyző bármelyik szakaszon nem gurítja labdáját a lyukba, és nem korrigálja hibáját, mielôtt a következő elütőhelyről elütne, vagy - az utolsó szakasz esetén - mielőtt elhagyná a greent, kizárják a versenyből.

3-3. Kétség a követendő eljárás tekintetében

a. Eljárás

Ha stroke play-ben egy szakasz megjátszása során a versenyzőben kétség merül fel jogait vagy a követendő eljárást illetően, büntetés nélkül teljesítheti a szakaszt két labdával. Miután a kétséges szituáció felmerült, a versenyző - mielőtt folytatná a játékot - köteles bejelenteni jegyzőjének vagy versenyzőtársának, hogy két labdát szándékozik megjátszani, és hogy melyik labdát óhajtja beszámíttatni, ha a szabályok megengedik. A versenyző köteles jelenteni a tényeket a Bizottságnak, mielőtt visszaadja score-kártyáját. Amennyiben ezt elmulasztja megtenni, kizárják a versenyből. Megjegyzés: Ha a versenyző folytatja a játékot mielőtt a kétséges helyzettel foglalkozna, akkor a 3-3 szabály nem alkalmazható. Az eredeti labdával elért eredmény számít, vagy ha az eredeti labda nem az, amelyiket megjátsza, akkor az elsőként játékba hozott labdával elért eredmény számít, még akkor is, ha a Szabályok nem engedik az arra labdára alkalmazott eljárást. Azonban a versenyző nem kap büntetést, amiért egy második labdát is megjátszott, és bármely büntetőütés, amelyet kizárólag azon labda megjátszásáért róttak ki, nem számít bele az eredményébe.

b. A szakaszeredmény meghatározása

(i) Ha azt a labdát, amelyet a versenyző előzetesen beszámíttatásra kiválasztott, a szabályok szerint játszották meg, az azzal a labdával elért eredmény a versenyző eredménye a szakaszra. Különben a másik labdával elért eredmény számít, ha a szabályok azt az eljárást megengedik, amelyet arra a labdára alkalmaztak.

(ii) Ha a versenyző elmulasztja előre bejelenteni azon döntését, hogy két labdát szándékozik megjátszani, vagy hogy melyik labdát óhajtja beszámíttatni, az eredeti labdával elért eredmény számít, feltéve, hogy azt a szabályokkal összhangban játszották meg. Ha az eredeti labda nem az egyik játékban lévő labda, az első játékba hozott labda számít, feltéve, hogy azt a szabályokkal összhangban játszották meg. Különben a másik labdával elért eredmény számít, ha a szabályok megengedik azt az eljárást, amelyet arra a labdára alkalmaztak.

1. megjegyzés: Ha a versenyző a 3-3 szabály értelmében második labdát játszik meg, azok az ütések, amelyeket e szabály alkalmazása után tett meg a labdával, nem számítanak, és a kizárólag ezen labda megjátszásáért kirótt büntetőütések figyelmen kívül hagyandók.

2. megjegyzés: A 3-3 szabály értelmében megjátszott második labda nem a 27-2 szabály értelmében vett provizórikus labda.

3-4. Szabályok adta jog megtagadása

Ha a versenyző nem hajlandó eleget tenni egy szabálynak, amely a másik versenyző jogait érinti, ki kell zárni a versenyből.

3-5. Általános büntetés

Egy szabály megszegéséért járó büntetés stroke play-ben két ütés, kivéve, amikor másképp van előírva.