Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

26. Vízakadályok (beleértve az oldalsó vízakadályokat is)


26-1. Könnyítés vízakadályban lévő labdáért

Az ténykérdés, hogy vajon a labda, amelyet nem találnak, miután egy vízakadály felé elütötték, az akadályban van-e. Annak érdekében, hogy ezt a szabályt alkalmazzuk, tudnunk kell, vagy gyakorlatilag biztosnak kell lennünk abban, hogy a labda az akadályban van. Az ilyen tudás vagy bizonyosság hiányában a játékosnak a 27-1. szabály szerint kell eljárnia.
Ha a labda a vízakadályban van, vagy ha ismert, vagy gyakorlatilag biztos, hogy a labda, amelyet nem találunk egy vízakadályban van (akár vízben fekszik akár nem), a játékos egy büntetőütés terhe mellett:

  • Megjátszhat egy labdát a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, amelyről az eredeti labdát utoljára megjátszották (lásd a 20-5. szabályt); vagy
  • Ejthet a vízakadály mögött, az ejtés helyét azon az egyenes vonalon tartva, amely a lyuk és azon pont között húzható, ahol a labda keresztezte a vízakadály szélét. Annak nincs határa, hogy a labdát a vízakadály mögött milyen messzire lehet ejteni; vagy
  • További lehetőségként csak abban az esetben, ha a labda utoljára egy oldalsó vízakadály szélét keresztezte, ejthet a vízakadályon kívül két ütőhossznyira, de nem közelebb a lyukhoz, mint (i) az a pont, ahol az eredeti labda utoljára a vízakadály szélét keresztezte, vagy (ii) a vízakadály ellenkező szélén lévő pont, amely ugyanolyan távolságra van a lyuktól, mint az a pont, ahol az eredeti labda utoljára keresztezte a vízakadály szélét.

Amikor e szabály értelmében járunk el, a játékos felemelheti és megtisztíthatja a labdát, vagy helyettesítheti azt.

(Tiltott cselekedetek, amikor a labda akadályban van - lásd a 13-4. szabályt)
(A vízakadály vizében mozgó labda - lásd a 14-6. szabályt)

26-2. A vízakadályon belül megjátszott labda

a. A labda ugyanabban vagy másik vízakadályban kerül nyugalomba

Ha egy vízakadályból megjátszott labda az ütés után ugyanabban vagy másik vízakadályban kerül nyugalomba, a játékos:
(i) eljárhat a 26-1a szabály szerint. Azonban ha a játékos, miután ejtett az akadályban, úgy dönt, hogy nem játssza meg az ejtett labdát:

  • eljárhat a 26-1b szabály szerint, vagy ha alkalmazható, a 26-1c szabály szerint, felszámítva egy további büntetőütést, amelyet az a szabály előír, vonatkozási pontnak véve azt a pontot, ahol az eredeti labda utoljára keresztezte az akadály határát, mielőtt nyugalomba kerül ebben az akadályban; vagy
  • felszámíthat egy további büntetőütést, és megjátszhatja a labdát, amilyen közel csak lehet ahhoz a helyhez, ahonnan az utolsó ütést a vízakadályon kívülről megjátszotta (lásd a 20-5 szabályt); vagy

(ii) eljárhat a 26-1b szabály szerint, vagy ha alkalmazható, a 26-1c szabály szerint; vagy
(iii) egy büntetőütés terhe mellett megjátszhat egy labdát a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahonnan a vízakadályon kívüli utolsó ütés történt (lásd a 20-5 szabályt).

b. Akadályon kívül elveszett vagy játszhatatlan vagy határon kívüli labda

Ha egy vízakadályból megjátszott labda az akadályon kívül elveszett vagy játszhatatlannak minősül, vagy határon kívül van, a játékos, miután a 27-1 vagy a 28a szabály értelmében egy büntetőütést kap:
(i) megjátszhat egy labdát, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez az akadályban, ahonnan az erdeti labdát utoljára megjátszották (lásd a 20-5 szabályt); vagy
(ii) eljárhat a 26-1b szabály, vagy ha alkalmazható a 26-1c szabály szerint, újabb büntetőütést adva eredményéhez, ahogy a szabály előírja, és vonatkozási pontként használva azt a helyet, ahol az erdeti labda utoljára keresztezte az akadály szélét, mielőtt nyugalomba került az akadályban; vagy
(iii) újabb büntetőütést adva eredményéhez megjátszhat egy labdát a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahol a vízakadályon kívüli utolsó ütés történt (lásd a 20-5 szabályt).

1. megjegyzés: Ha a játékos a 26-2b szabály szerint jár el, nem szükséges hogy a 27-1 vagy a 28a szabály szerint ejtsen. Ha mégis ejti a labdát, nem szükséges, hogy meg is játssza azt. Tetszése szerint eljárhat a 26-2b(ii) vagy (iii) pont szerint is.
2. megjegyzés: Ha egy vízakadályból megjátszott labda az akadályon kívül játszhatatlannak lett minősítve, a 26-2b szabályban semmi sem gátolja meg a játékost abban, hogy a 28b vagy 28c szabály szerint járjon el.

A SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.