Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

25. Rendellenes talajviszonyok; Besüppedt labda és idegen green


25-1. Rendellenes talajviszonyok

a. Zavaró hatás

A rendellenes talajviszonyok általi zavaró hatás akkor történik, amikor egy labda az ilyen jellegű helyen van, vagy azzal érintkezik, vagy a hely zavarja a játékos beállását vagy szándékolt lendítésének területét. Ha a játékos labdája a greenen fekszik szintén zavaró hatás jelentkezik, ha a greenen lévő rendellenes talajviszony útjában áll putt-vonalának. Máskülönben e szabály értelmében, ha a játékvonal útjában áll valami, az önmagában véve nem számít zavaró hatásnak.

Megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan Helyi Szabályt, amely kijelenti, hogy a játékos beállását zavaró rendellenes talajviszonyt nem tartják önmagában zavarásnak e szabály alapján.

b. Könnyítés

Kivéve azt, amikor a labda vízakadályban vagy oldalsó vízakadályban van, rendellenes talajviszony zavaró hatása miatt a játékos az alábbiak szerint szerezhet büntetés nélküli könnyítést:
(i) A játéktéren: Ha a labda a játéktéren fekszik, a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és büntetés nélkül egy ütőhossznyi távolságon belül le kell ejtenie, de nem közelebb a lyukhoz, mint a legközelebbi könnyítési pont. A legközelebbi könnyítési pontnak nem szabad akadályban vagy a greenen lennie. Amikor a labdát a legközelebbi könnyítési ponton belül egy ütőtávolságnyira ejtik, a labdának először a pálya olyan részét kell érintenie, egy olyan helyen, ahol nem áll fenn a rendellenes talajviszony zavaró hatása és nincs akadályban és greenen sem.
(ii) Bunkerban: Ha a labda bunkerban van, a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és ejtenie kell, akár

  • A fenti (i) pontnak megfelelően büntetés nélkül, kivéve, hogy a legközelebbi könnyítési pontnak a bunkerban kell lennie, és a labdát a bunkerban kell ejteni, vagy ha a teljes könnyítés nem lehetséges, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahol a labda fekszik, de nem közelebb a lyukhoz, a bunkerban, a pályának azon a részén, amely a talajviszony miatt az elérhető legnagyobb könnyítést teszi lehetővé; vagy
  • Egy büntetőütés terhe mellett a bunkeren kívül egy olyan ponton, amely a labdát és a lyukat összekötő egyenes meghosszabbítása mentén fekszik. Annak nincs határa, hogy a labdát a bunker mögött milyen messzire lehet ejteni.

(iii) A greenen: Ha a labda a greenen fekszik, a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és büntetés nélkül le kell helyeznie a legközelebbi könnyítési pontra, amely nem akadályban van, vagy ha teljes könnyítés nem lehetséges, a legközelebbi olyan helyre, amely a talajviszony miatt, az elérhető legnagyobb könnyítést teszi lehetővé, de nem közelebb a lyukhoz és nem akadályban. A legközelebbi könnyítési pont vagy az elérhető legnagyobb könnyítési hely lehet a greenen kívül is.
(iv) Az elütőhelyen: Ha a labda az elütőhelyen fekszik, a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és a fenti (i) alponttal összhangban büntetés nélkül ejtenie kell.

A 25-1b szabály alapján felemelt labdát meg lehet tisztítani. (A labda olyan helyre gurul, ahol annak a feltételnek a zavaró hatása áll fenn, amely miatt a könnyítést megkaptuk - lásd a 20-2c(v) szabályt.)

Kivétel: E szabály értelmében a játékos nem kaphat könnyítést, ha (a) a rendellenes talajviszonyon kívül bármilyen más tényező zavaró hatása következtében nyilvánvalóan lehetetlen számára, hogy ütést végezzen, vagy (b) a rendellenes talajviszony miatti zavaró hatás csak azért állna elő, mert szükségtelenül szokatlan beállást lendítést vagy játékirányt alkalmazna.
1. megjegyzés: Ha a labda vízakadályban van (beleértve az oldalsó vízakadályt is, rendellenes talajviszony zavaró hatása miatt a játékos nem jogosult büntetés nélküli könnyítésre. Úgy kell megjátszania a labdát, ahogyan fekszik (hacsak egy Helyi Szabály nem tiltja), vagy a 26-1 szabály szerint kell eljárnia.
2. megjegyzés: Ha az e szabály értelmében ejtendő vagy helyezendő labdát nem sikerül azonnal visszahozni, másik labdával lehet helyettesíteni.

c. Rendellenes talajviszonyok között elveszett labda

Az ténykérdés, hogy vajon a labda, amelyet nem találnak, miután rendellenes talajviszony felé elütötték, ilyen helyen van-e. Annak érdekében, hogy ezt a Szabályt alkalmazzuk, tudnunk kell, vagy gyakorlatilag biztosnak kell lennünk abban, hogy a labda a rendellenes talajviszonyok között van. Az ilyen tudás vagy bizonyosság hiányában a játékosnak a 27-1 szabály szerint kell eljárnia.
Ha tudjuk, vagy gyakorlatilag biztosak vagyunk abban, hogy a labda, amelyet nem találunk rendellenes talajviszonyok között van, akkor a játékos e szabály alapján könnyítést vehet igénybe. Ha így dönt akkor meg kell határozni azt a pontot, ahol a labda utoljára keresztezte a rendellenes talajviszony legkülső határát, és - e szabály alkalmazása céljából - a labda úgy tekintendő, mint ami ezen a helyen fekszik, és a játékosnak az alábbiak szerint kell eljárnia:
(i) A játéktéren: Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a rendellenes talajviszony legkülső határát, amely a játéktéren van, a játékos büntetés nélkül másik labdával helyettesítheti, és könnyítést kaphat, ahogy azt a 25-1b(ii) szabály előírja.
(ii) Bunkerban: Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a rendellenes talajviszony legkülső határát, amely a bunkerban van, a játékos büntetés nélkül másik labdával helyettesítheti, és könnyítést kaphat, ahogy azt a 25-1b(ii) szabály előírja.
(iii) Vízakadályban (beleértve az oldalsó vízakadályt): Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a rendellenes talajviszony legkülső határát, amely vízakadályban van, a játékos nem jogosult büntetés nélküli könnyítésre, és a 26-1 szabály szerint kell eljárnia.
(iv) A greenen: Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a rendellenes talajviszony legkülső határát, amely a greenen van, a játékos büntetés nélkül másik labdával helyettesítheti, és könnyítést kaphat, ahogy azt a 25-1b(ii) szabály előírja.

25-2. Besüppedt labda

A játéktér bármelyik rövidre nyírt területén a saját benyomódásába besüppedt labdát büntetés nélkül föl lehet emelni, meg lehet tisztítani, és le lehet ejteni, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahol fekszik, de nem közelebb a lyukhoz. Az ejtett labdának először a pályának a játéktér részét kell érintenie. A "rövidre nyírt terület" a pálya bármelyik részét jelenti, beleértve a rough-on keresztül vezető ösvényeket, amelyeket fairway-magasságra vagy alacsonyabbra vágtak.

25-3. Idegen green

a. Zavaró hatás

Egy idegen green zavaró hatása akkor jelentkezik, amikor a labda az idegen greenen van. A játékos beállását vagy szándékolt lendítését zavaró tényező önmagában véve e szabály értelmében nem számít zavaró hatásnak.

b. Könnyítés

Ha a játékos labdája idegen greenen fekszik, nem szabad megjátszania a labdát, ahogyan fekszik. Büntetés nélkül kell szereznie könnyítést az alábbiak szerint:
A játékosnak fel kell emelnie a labdát, és a legközelebbi könnyítési ponttól egy ütőhossznyi távolságon belülre le kell ejtenie, de nem közelebb a lyukhoz. A legközelebbi könnyítési pontnak nem szabad akadályban vagy a greenen lennie. Amikor a labdát a legközelebbi könnyítési ponton belül egy ütőtávolságnyira ejtik, a labdának először a pálya olyan részét kell érintenie, ahol nem áll fenn az idegen green zavaró hatása, és nincs akadályban és a greenen sem. Az e szabály értelmében felemelt labdát meg lehet tisztítani.

A szabály megszegéséért járó büntetés: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.