Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

24. Torlaszok


24-1. Mozdítható torlasz

A játékos egy mozdítható torlasz miatt az alábbiak szerint szerezhet büntetés nélkül könnyítést:
a. Ha a labda nem fekszik a torlaszban vagy a torlaszon, a torlaszt el lehet távolítani. Ha a labda elmozdul, vissza kell tenni, és nincs büntetés, feltéve, hogy a labda elmozdulása közvetlenül a torlasz eltávolításának tulajdonítható. Egyébként a 18-2a szabály a mérvadó.
b. Ha a labda a torlaszban vagy a torlaszon fekszik, a labdát büntetés nélkül fel lehet emelni, és a torlaszt el lehet távolítani. A labdát a játéktéren vagy egy akadályban ejteni, a greenen pedig helyezni kell, amilyen közel csak lehet ahhoz a ponthoz, amely közvetlenül azon hely alatt van, ahol a labda a torlaszban vagy torlaszon fekszik, de nem közelebb a lyukhoz.

 

A labdát meg lehet tisztítani, ha e szabály értelmében emeljük fel. Amikor egy labda mozgásban van, azt a torlaszt, amely befolyásolhatná a labda mozgását - bármely játékos felszerelése vagy a kezelt zászlórúd kivételével - nem szabad eltávolítani.

(A labda befolyásolása - lásd az 1-2. szabályt.)

Megjegyzés: Ha az e szabály értelmében ejtendő vagy helyezendő labdát nem sikerül azonnal visszahozni, másik labdával lehet helyettesíteni.

24-2. Mozdíthatatlan torlasz

a. Zavaró hatás

Mozdíthatatlan torlasz általi zavaró hatás akkor lép fel, amikor egy labda a torlaszban vagy torlaszon fekszik, vagy amikor a torlasz zavarja a játékos beállását vagy szándékolt lendítésének területét. Ha a játékos labdája a greenen fekszik, szintén zavaró hatás áll elő, ha a greenen lévő mozdíthatatlan torlasz útjában áll putt-vonalának. Máskülönben e szabály értelmében, ha a játékvonal útjában áll valami, az önmagában véve nem számít zavaró hatásnak.

b. Könnyítés

Kivéve, amikor a labda vízakadályban vagy oldalsó vízakadályban van, a játékos az alábbiak szerint szerezhet büntetés nélkül könnyítést mozdíthatatlan torlasz zavaró hatása miatt:
(i) A játéktéren: Ha a labda a játéktéren fekszik, a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és büntetés nélkül egy ütőhossznyi távolságon belülre le kell ejtenie, de nem közelebb a lyukhoz, mint a legközelebbi könnyítési hely. A legközelebbi könnyítési helynek nem szabad akadályban vagy a greenen lennie. Amikor a labdát a legközelebbi könnyítési helyen belül egy ütőtávolságnyira ejtik, a labdának először a pálya olyan részét kell érintenie, ahol nem áll fenn a mozdíthatatlan torlasz zavaró hatása, és nem akadályban vagy a greenen van.
(ii) Bunkerban: Ha a labda bunkerban van, a játékosnak fel kell emelnie, és ejtenie kell a labdát, és vagy

  • Büntetés nélkül, a fenti (i) alponttal összhangban, kivéve, hogy a legközelebbi könnyítési helynek a bunkerban kell lennie, és a labdát a bunkerban kell ejteni; vagy
  • Egy büntetőütés terhe mellett, a bunkeron kívül, a labda helyét és a lyukat összekötő egyenes meghosszabbításában a bunker mögött. Annak nincs határa, hogy a labdát a bunker mögött milyen messzire lehet ejteni.

(iii) A greenen: Ha a labda a greenen fekszik, a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és büntetés nélkül le kell helyeznie a legközelebbi könnyítési helyre, amely nem akadályban van. A legközelebbi könnyítési hely lehet a greenen kívül is.
(iv) Az elütőhelyen: Ha a labda az elütőhelyen fekszik, a játékosnak fel kell emelnie a labdát, és a fenti (i) alponttal összhangban büntetés nélkül ejtenie kell.

Ha a labda e szabály értelmében lett felemelve, meg lehet tisztítani. (A labda olyan helyre gurul, ahol annak a feltételnek a zavaró hatása áll fenn, amely miatt a könnyítést megkaptuk - lásd a 20-2c(v) szabályt.)
Kivétel: E szabály értelmében a játékos nem szerezhet könnyítést, ha (a) a mozdíthatatlan torlaszon kívül bármilyen más tényező zavaró hatása következtében nyilvánvalóan lehetetlen számára, hogy ütést tegyen, vagy (b) a mozdíthatatlan torlasz miatti zavaró hatás csak azért állna elő, mert szükségtelenül szokatlan beállást, lendítést vagy játékirányt alkalmaz.
1. megjegyzés: Ha a labda vízakadályban van (beleértve az oldalsó vízakadályt is), mozdíthatatlan torlasz általi zavaró hatás miatt a játékos nem szerezhet büntetés nélküli könnyítést. Úgy kell megjátszania a labdát, ahogy fekszik, vagy a 26-1 szabály szerint kell eljárnia.
2. megjegyzés: Ha az e szabály értelmében ejtendő vagy helyezendő labdát nem sikerül azonnal visszahozni, másik labdával lehet helyettesíteni.
3. megjegyzés: A Bizottság hozhat olyan Helyi Szabályt, hogy a játékosnak anélkül kell meghatároznia a legközelebbi könnyítési helyet, hogy átmenne a torlaszon, illetve alatta vagy fölötte.

24-3. Torlaszban elveszett labda

Az ténykérdés, hogy vajon a labda, amelyet nem találnak, miután egy torlasz felé elütötték, a torlaszban van-e. Annak érdekében, hogy ezt a Szabályt alkalmazzuk, tudnunk kell, hogy gyakorlatilag biztosnak kell lennünk abban, hogy a labda a torlaszban van. Az ilyen tudás vagy bizonyosság hiányában a játékosnak a 27-1 szabály szerint kell eljárnia.

a. Mozdítható torlaszban elveszett labda

Ha tudjuk, vagy gyakorlatilag biztosak vagyunk abban, hogy az eredeti labda, amelyet nem találunk, egy mozdítható torlaszban van, akkor a játékos e szabály alapján büntetés nélkül helyettesíthet egy másik labdát, és könnyítést vehet igénybe. Ha így dönt, akkor el kell mozdítania a torlaszt, és a játéktéren vagy egy akadályban ejtenie kell a labdát, vagy a greenen helyeznie kell a labdát, amilyen közel csak lehet ahhoz a ponthoz, amely közvetlenül azon hely alatt van, ahol a labda utoljára keresztezte a mozdítható torlasz legkülső határát, de nem közelebb a lyukhoz.

b. Mozdíthatatlan torlaszban elveszett labda

Ha tudjuk, vagy gyakorlatilag biztosak vagyunk abban, hogy egy labda, amelyet nem találunk, egy mozdítható torlaszban van, akkor a játékos könnyítést vehet igénybe e szabály alapján. Ha úgy dönt, hogy így tesz, akkor meg kell határozni azt a helyet, ahol a labda utoljára keresztezte a torlasz legkülső határát, és - e szabály alkalmazása céljából - a labda úgy tekintendő, mint ami ezen a helyen fekszik, és a játékosnak az alábbiak szerint kell eljárnia:
(i) A játéktéren: Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a mozdíthatatlan torlasz legkülső határát, amely a játéktéren van, a játékos büntetés nélkül másik labdával helyettesítheti, és könnyítést kaphat, ahogy azt a 24-2b(i) szabály előírja.
(ii) Bunkerban: Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a mozdíthatatlan torlasz legkülső határát, amely bunkerban van, a játékos büntetés nélkül másik labdával helyettesítheti, és könnyítést kaphat, ahogy azt a 24-2b(ii) szabály előírja.
(iii) Vízakadályban (beleértve az oldalsó vízakadályt): Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a mozdíthatatlan torlasz legkülső határát, amely vízakadályban van, a játékos nem jogosult büntetés nélküli könnyítésre, és a 26-1 szabály szerint kell eljárnia.
(iv) A greenen: Ha a labda utoljára olyan helyen keresztezte a mozdíthatatlan torlasz legkülső határát, amely a greenen van, a játékos büntetés nélkül másik labdával helyettesítheti, és könnyítést kaphat, ahogyan azt a 24-2b(iii) szabály előírja.

A szabály megszegéséért járó büntetés: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.