Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

20. Felemelés, ejtés és helyezés; Idegen helyről történő játék


20-1. Felemelés és jelölés

A szabályok értelmében a felemelendő labdát felemelheti a játékos, a játékostársa vagy a játékos által felhatalmazott más személy. Ezen esetek bármelyikében a szabályok megsértéséért a játékos felel. Mielőtt a labdát felemeljük, azon szabály szerint kell megjelölni a helyét, amelyik előírja visszahelyezését. Ha nincs a hely megjelölve, a játékost egy büntetőütéssel sújtják, és a labdát vissza kell helyezni. Ha nincs visszahelyezve, a játékost az e szabály megszegéséért járó büntetéssel sújtják, a 20-1 szabály szerinti további büntetés azonban már nincs.
Ha egy szabály értelmében történő labdafelemelés vagy helyzetjelölés közben egy labda vagy labdajelző véletlenül elmozdul, a labdát vagy labdajelzőt a helyére kell tenni. Nincs büntetés, feltéve, hogy a labda vagy labdajelző elmozdulása közvetlenül a labda felemelésével vagy helyének megjelölésével járó sajátos ténykedésnek tulajdonítható. Máskülönben e szabály vagy a 18-2a szabály értelmében a játékost egy büntetőütéssel sújtják.

Kivétel: Ha a játékos büntetést kap azért, mert nem az 5-3 vagy a 12-2 szabály értelmében cselekedett, a 20-1 szabály szerinti további büntetés nincs.
Megjegyzés: A felemelendő labda helyzetét úgy kell megjelölni, hogy labdajelzőt, kis érmét vagy egyéb hasonló tárgyat teszünk le közvetlenül a labda mögé. Ha a labdajelző akadályozza a másik játékos játékát, beállását vagy ütését, helyezzük egy vagy több ütőfejnyi távolságra valamelyik oldalra.

20-2. Ejtés és újraejtés

a. Ki által és hogyan?

A szabályok értelmében az ejtendő labdát magának a játékosnak kell ejteni. Egyenesen kell állnia, vállmagasságban, kinyújtott karral kell tartania a labdát, és le kell ejtenie. Ha a labdát másvalaki ejti, vagy bármilyen más módon ejtik le, és a 20-6 szabály szerint nem korrigálják a hibát, a játékost egy büntetőütéssel sújtják.
Ha a labda, amikor ejtik, bármely személyt, vagy bármely játékos felszerelését érinti, mielőtt vagy miután a pálya részét érinti, és mielőtt nyugalomba kerülne, akkor a labdát büntetés nélkül újra kell ejteni. Annak nincs semmilyen határa, hogy ilyen körülmények esetén hányszor kell újraejteni a labdát.
(Úgy cselekedni, hogy befolyásoljuk a labda helyzetét vagy mozgását - lásd az 1-2 szabályt.)

b. Hol ejtsünk?

Amikor a labdát egy bizonyos helyhez legközelebb akarjuk ejteni, az ejtés helyének nem szabad közelebb lennie a lyukhoz, mint az a bizonyos hely, amelyet - ha a játékos nem tudja pontosan - becsléssel kell megállapítani. A leejtett labda először a pályának azt a részét kell, hogy érje, ahol a vonatkozó szabály szabály szerint leejtendő. Ha nem úgy ejtik le, a 20-6 és 20-7 szabály mérvadó.

c. Mikor ejtsünk újra?

A leejtett labdát büntetés nélkül újra kell ejteni, ha az:
(i) belegurul egy akadályba, és abban kerül nyugalomba;
(ii) kigurul egy akadályból, és azon kívül kerül nyugalomba;
(iii) rágurul a greenre, és és ott kerül nyugalomba;
(iv) pályahatáron túl gurul, és ott kerül nyugalomba;
(v) olyan helyen kerül nyugalomba, ahol annak a körülménynek a zavaró hatása érvényesül, amely miatt - a 24-2b szabály (mozdíthatatlan torlasz), a 25-1 szabály (rendellenes talajviszonyok), a 25-3 szabály (idegen green) vagy egy Helyi Szabály (33-8a szabály) értelmében - a könnyítés igénybe lett véve, vagy visszagurul abba a nyomba, ahonnan a 25-2 szabály (besüppedt labda) értelmében fel lett emelve;
(vi) több mint két ütőhossznyi távolságra gurul és kerül nyugalomba attól a helytől, ahol először érintette a pálya valamely részét; vagy
(vii) a lyukhoz közelebb kerül nyugalomba, mint:

Ha az újraejtett labda bármelyik fent említett helyzetbe kerül, a lehető legközelebb kell helyezni ahhoz a ponthoz, ahol először érintette a pálya valamely részét, amikor újraejtették.
1. megjegyzés: Ha egy ejtett vagy újraejtett labda nyugalomba kerül, de azután elmozdul, úgy kell megjátszani, ahogy fekszik, hacsak bármilyen más szabály előírásai nem vonatkoznak rá.
2. megjegyzés: Ha az e Szabály szerint újraejtendő vagy helyezendő labdát nem lehet azonnal fellelni, akkor másik labdával lehet helyettesíteni.

20-3. Helyezés és visszahelyezés

a. Ki által és hová?

A szabályok értelmében a helyezendő labdát magának a játékosnak vagy játékostársnak kell helyezni. Az újrahelyezendő labdát a játékosnak, a játékostársnak vagy a labdát felemelő vagy elmozdító személynek kell helyezni arra a pontra, ahonnan felemelték, vagy elmozdították. Ha a labdát bárki más helyezi el vagy vissza, és a hibát nem korrigálja a 20-6 szabály szerint, a játékos egy büntetőütést kap. Bármelyik ilyen esetben a játékosnak kell felelnie a szabályok bármilyen megszegéséért, amely a labda helyezése vagy visszahelyezése eredményeként történik.
Ha a labda helyezése vagy visszahelyezése során egy labda vagy labdajelző véletlenül elmozdul, vissza kell tenni azt a helyére. Nincs büntetés, feltéve, hogy a labda vagy labdajelző elmozdulása közvetlenül a labda helyezésével vagy visszahelyezésével vagy a labdajelző eltávolításával járó sajátos ténykedésnek tulajdonítható. Máskülönben a 18-2a vagy a 20-1 szabály értelmében a játékos egy büntetőütést kap.
Ha egy visszahelyezendő labdát nem arra a pontra helyeznek el, ahonnan felvették vagy elmozdították, és a hibát nem korrigálják a 20-6 szabály szerint, akkor az általános büntetést kell kiszabi, match play-ben a játékos elveszíti a szakaszt, stroke play-ben két büntetőütést kap az alkalmazott szabály megsértéséért.

b. A helyezett vagy újrahelyezett labda helyzete megváltozott

Ha a helyezett vagy újrahelyezett labda eredeti fekvése megváltozott:
(i) a labdát - kivéve, ha akadályban van - a legközelebbi olyan fekvésbe kell tenni, amely a leghasonlóbb az eredeti helyzethez; ez egy ütőhossznyi távolságnál nem lehet messzebb az eredeti fekvéstől, nem lehet közelebb a lyukhoz és nem lehet akadályban;
(ii) vízakadályban a labdát a fenti (i) pont szerint kell helyezni, kivéve, hogy a labdát magában a vízakadályban kell helyezni;
(iii) bunkerban az eredeti fekvést a lehető leghasonlóbban vissza kell állítani, és a labdát abba a fekvésbe kell helyezni.

c. A hely nem határozható meg

Ha lehetetlen meghatározni azt a helyet, ahová a labda helyezendő vagy újrahelyezendő:
(i) a játéktéren a labdát a lehető legközelebb kell ejteni ahhoz a helyhez, ahol fekszik, de nem kerülhet akadályba vagy greenre;
(ii) akadály esetében a labdát magában az akadályban kell ejteni, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahol fekszik;
(iii) a greenen a labdát a lehető legközelebb kell ejteni ahhoz a helyhez, ahol fekszik, de nem kerülhet akadályba.

Kivétel: Ha a játék folytatásakor (6-8d szabály) lehetetlen meghatározni azt a helyet, ahová a labda helyezendő, akkor meg kell becsülni, és a labdát erre a helyre kell tenni.

d. A labda nem kerül nyugalomba

Ha egy helyezett labda nem kerül nyugalomba azon a helyen, ahová tették, nincs büntetés, és a labdát újra kell helyezni. Ha még mindig nem kerül nyugalomba azon a helyen:
(i) a labdát - kivéve, hogyha akadályban van - a legközelebbi helyre kell tenni, ahol nyugalomba kerülhet; ez a hely nem lehet közelebb a lyukhoz és nem lehet akadályban;
(ii) akadály esetében a labdát magában az akadályban kell helyezni, a legközelebbi helyen, ahol nyugalomba kerülhet, de ez nem lehet közelebb a lyukhoz.
Ha a helyezett labda nyugalomba kerül azon a helyen, ahová tették, de azután elmozdul, nincs büntetés, és a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik, hacsak bármilyen má szabály előírásai nem vonatkoznak rá.

A 20-1, 20-2 vagy 20-3 szabály megszegéséért járó büntetés: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.

20-4. Amikor az ejtett vagy helyezett labda játékban van

Ha a játékos labdája játékban van, amikor felemelik, ismét játékba kerül, amikor ejtik vagy helyezik.
A helyettesítő labda játékban lévő labdává válik, miután ejtették vagy helyezték.
(Tévesen helyettesített labda - lásd a 15-2 szabályt)
(Téves helyettesített, ejtett vagy helyezett labda felemelése - lásd a 20-6 szabályt)

20-5. Onnan megjátszani a következő ütést, ahonnan az előzőt megjátszottuk

Amikor a játékos úgy dönt, vagy azt kívánják meg tőle, hogy következő ütését onnan tegye meg, ahonnan az előzőt megtette, a következőképpen kell eljárnia:
a. Az elütőhelyen: A megjátszandó labdát az elütőhelyen belüli területről kell megjátszani. Az elütőhelyen belül bárhonnan megjátszható, és tee-re lehet helyezni.
b. A játéktéren: A megjátszandó labdát ejteni kell, és a labdának - amikor ejtik - először a pálya részét kell érintenie a játéktéren.
c. Akadályban: A megjátszandó labdát ejteni kell, és amikor ejtik, a pálya részét kell érintenie az akadályban.
d. A greenen: A megjátszandó labdát helyezni kell a greenre.

A 20-5 szabály megszegéséért járó büntetés: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.

20-6. Tévesen helyettesített, ejtett vagy helyezett labda felemelése

A tévesen helyettesített, rossz helyre vagy a szabályokkal nem összhangban álló módón ejtett, helyezett de nem megjátszott labdát büntetés nélkül fel lehet emelni, és a játékosnak azután szabályosan kell eljárnia.

20-7. Idegen helyről történő játék

a. Általános

A játékos akkor játszik idegen helyről, ha játékban lévő labdájával ütést tesz:
(i) a pálya azon részén, ahol a szabályok nem engedik meg az ütés megjátszását vagy a labda ejtését vagy helyezését; vagy
(ii) amikor a szabályok megkívánják az ejtett labda újra ejtését vagy az elmozdult labda visszahelyezését, és ez nem történik meg.

Megjegyzés: Ami az elütőhelyen kívülről vagy idegen elütőhelyről megjátszott labdát illeti - lásd a 11-4 szabályt.

b. Match play

Ha a játékos idegen helyről tesz ütést, elveszíti a szakaszt.

c. Stroke play

Ha a versenyző idegen helyről tesz ütést, elszenvedi a megfelelő szabály szerinti két büntetőütést. Az idegen helyről megjátszott labdával kell végigjátszania a szakaszt, anélkül, hogy korrigálná hibáját, feltéve, hogy nem követett el súlyos szabálysértést (lásd az 1. megjegyzést).
Ha a versenyző tudatába kerül annak a ténynek, hogy idegen helyről játszott, és úgy gondolja, hogy esetleg súlyos szabálysértést követett el, mielőtt ütést tesz a következő elütőhelyről, a szabályokkal összhangban egy második labdával kell végigjátszania a szakaszt. Ha a megjátszott szakasz az utolsó a körben, a versenyzőnek mielőtt elhagyja a greent, ki kell jelentenie, hogy a szabályokkal összhangban egy második labdával fogja végigjátszani a szakaszt.
Ha a versenyző második labdát játszott meg, akkor köteles jelenteni a tényeket a Bizottságnak, mielőtt visszaadja score-kártyáját, ha nem így cselekszik, kizárják a versenyből. A Bizottságnak el kell döntenie, vajon a versenyző súlyosan szegte-e meg a vonatkozó szabályt. Ha súlyosan szegte meg, a második labdával elért eredmény számít, és a versenyző köteles az azzal a labdával elért eredményhez két büntetőütést hozzáadni. Ha a versenyző ssúlyo szabályszegést követett el, és a fent leírtak szerint azt nem korrigálja, kizárják a versenyből.

1. megjegyzés: A versenyzőről akkor gondolják, hogy súlyosan megsértette a megfelelő szabályt, ha a Bizottság szerint jelentős előnyre tett szert azáltal, hogy idegen helyről játszott.
2. megjegyzés: Ha a versenyző a 20-7c szabály értelmében egy második labdát játszik meg, és arról kimondják, hogy nem számít be, az azzal a labdával tett ütéseket és a kizárólag azon labda megjátszásáért kirótt büntetőütéseket figyelmen kívül kell hagyni. Ha a második labdáról azt mondják ki, hogy beszámít, az idegen helyről tett ütést és azokat az ütéseket, amelyeket ezt követően az eredeti labdával tettek, beleértve a kizárólag azon labda megjátszásáért kirótt büntetőütéseket, figyelmen kívül kell hagyni.
3. megjegyzés: Ha a játékos büntetést kap, mert idegen helyről játszott, akkor nincs további büntetés azért, mert akkor helyettesíti a labdát, amikor az nem engedélyezett.