Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

18. Nyugvó labda elmozdulása


18-1. Külső tényező által

Ha egy nyugvó labdát külső tényező mozdít el, nincs büntetés, és a labdát vissza kell helyezni.

Megjegyzés: Az ténykérdés, hogy a labdát külső tényező mozdította-e el. Annak érdekében, hogy ezt a Szabályt alkalmazzuk, tudni kell, vagy gyakorlatilag biztosnak kell lenni abban, hogy a labdát egy külső tényező mozdította el. Az ilyen tudás vagy bizonyosság hiányában a játékosnak a labdát úgy kell megjátszania, ahogy fekszik, amennyiben a labdát nem találja, akkor a 27-1 szabály szerint kell eljárnia.
(A játékos nyugvó labdáját máik labda mozdítja el - lásd a 18-5 szabályt.)

18-2. Játékos, partner, caddie vagy felszerelés által

a. Általános

Amikor a játékos labdája játékban van, ha:
(i) a játékos, játékostársa vagy valamelyikük caddie-je felemeli, vagy elmozdítja, szándékosan hozzáér (kivéve, ha ez célzás közben ütővel történik) vagy előidézi, hogy elmozduljon, kivéve, ahogyan egy szabály megengedi, vagy
(ii) a játékos vagy játékostársa felszerelése idézi elő, hogy a labda elmozduljon,
a játékos egy büntetőütést szenved el. Ha a labda elmozdult, vissza kell helyezni, hacsak a labda elmozdulása nem azután áll elő, hogy a játékos megkezdte az ütést vagy az ütéshez az ütő hátramozdítását, és az ütést megtette.
A Szabályok értelmében az alábbi körülmények között nincs büntetés, ha a játékos véletlenül idézi elő labdája elmozdulását:

b. Célzás után elmozduló labda

Ha a játékos játékban lévő labdája akkor mozdul el, miután megcélozta (tehát nem ütés eredménye képpen), a játékos úgy tekintendő, hogy elmozdította a labdát, és egy büntetőütést szenved el. A labdát vissza kell helyezni, hacsak a labda elmozdulása nem az után áll elő, hogy a játékos megkezdte az ütést, vagy az ütéshez az ütő hátramozdítását, és az ütést megtette.

18-3. Ellenfél, caddie vagy felszerelés által match play-ben

a. Keresés közben

Ha a játékos labdájának keresése közben egy ellenfél, annak caddie-je, vagy felszerelése elmozdítja a labdát, hozzáér, vagy mozgást idéz elő nála, nincs büntetés. Ha a labda elmozdult, vissza kell tenni.

b. Nem keresés közben

Ha egy ellenfél, annak caddie-je vagy felszerelése nem a játékos labdájának keresése közben elmozdítja a labdát, szándékosan hozzáér, vagy mozgást idéz elő nála, kivéve, ha a szabályok másként rendelkeznek, az ellenfél egy büntetőütést szenved el. Ha a labda elmozdult, vissza kell tenni.
(Idegen labda megjátszása - lásd a 15-3 szabályt)
(Mérés közben elmozduló labda - lásd a 18-6 szabályt.)

18-4. Versenyzőtárs, caddie vagy felszerelés által stroke play-ben

Ha a játékos labdáját egy versenyzőtárs, annak caddie-je vagy felszerelése elmozdítja, hozzáér vagy mozgást idéz elő nála, nincs büntetés. Ha a labda elmozdult, vissza kell tenni.
(Idegen labda megjátszása - lásd a 15-3 szabályt)

18-5. Másik labda által

Ha egy játékban és nyugalomban lévő labdát egy ütés után másik, mozgásban lévő labda mozdít el, az elmozdított labdát visza kell tenni.

18-6. Mérés közben elmozdult labda

Ha egy labda vagy labdajelző mérés közben elmozdul, miközben egy szabály értelmében járnak el, vagy eldöntik egy szabály alkalmazását, a labdát vagy a labdajelzőt vissza kell helyezni. Nincs büntetés, feltéve, hogy a labda vagy labdajelző elmozdulása közvetlenül a mérés különleges műveletének tulajdonítható. Máskülönben a 18-2a, 18-3b, vagy a 18-4 szabályt kell alkalmazni.

A szabály megszegéséért járó büntetés: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.
Ha egy játékos, akitől elvárják, hogy visszahelyezze a labdát, elmulasztja ezt, vagy ha a 18. szabály értelmében ütést végez el egy helyettesítő labdával, amikor a helyettesítés nem volt engedélyezett, akkor a 18. szabály megszegéséért járó általános büntetéssel sújtják, de nincsen további büntetés.

1. megjegyzés: Ha az e szabály értelmében visszahelyezendő labdát nem tudják azonnal visszaszerezni, másik labdával lehet helyettesíteni.
2. megjegyzés: Ha a helyezendő vagy visszahelyezendő labda eredeti fekvése megváltozott, lásd a 20-3b szabályt.
3. megjegyzés: Ha lehetetlen eldönteni azt a helyet, ahová a labda visszahelyezendő, lásd a 20-3c szabályt.