Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

12. A labda keresése és azonosítása


12-1.A labda keresése; A labda láthatósága

Amikor a játékos a pálya bármelyik részén labdáját keresi, megérintheti, vagy meghajlíthatja a hosszú füvet, ágat, nádat, bokrot, lombot vagy más hasonlókat, ám csak a szükséges mértékig, hogy megtalálja és azonosítsa a labdát, feltéve, hogy ez nem javítja a labda helyzetét, szándékolt beállásának vagy lendítésének területét vagy játékának vonalát.
A játékosnak nem muszáj okvetlenül látnia a labdát, amikor ütést hajt végre. Ha egy akadályban a labdáról úgy gondolják, hogy valamilyen laza akadály vagy homok fedi, akkor a játékos kitapintással vagy az ütő segítségével vagy más módon annyit eltávolíthat a laza természetes anyagból vagy a homokból, hogy a labda egy része láthatóvá váljék. Ha többet távolít el, nincs büntetés; a labdát újra be kell fedni, hogy csak egy része látszódjék. Ha az eltávolítás során a labda elmozdul, nincs büntetés; A labdát vissza kell helyezni, és ha szükséges, be kell fedni. Ami a laza természetes anyagok akadályon kívüli eltávolítását illeti, lásd a 23-1 szabályt.
Ha egy labda, amely torlaszban, torlaszon vagy rendellenes talajviszonyok között fekszik, keresés közben véletlenül elmozdul, nincs büntetés; a labdát vissza kell tenni, hacsak a játékos nem úgy dönt, hogy a 24-1b, 24-2b vagy a 25-1b szabály értelmében jár el. Ha a játékos visszateszi a labdát, még mindig eljárhat a 24-1b, 24-2b vagy a 25-1b szabály értelmében, ha alkalmazható.
Ha egy labdáról úgy gondolják, hogy egy vízakadályon belül a vízben fekszik, a játékos ütővel vagy más módon kutathat utána. Ha kutatás közben a labda elmozdul, vissza kell tenni, hacsak a játékos nem úgy dönt, hogy a 26-1 szabály szerint jár el. A labda elmozdulásáért nincs büntetés, feltéve, hogy a labda elmozdulása közvetlenül a kutatási műveletnek tulajdonítható. Különben a játékos a 18-2a szabály értelmében egy büntetőütést szenved el.

 

A 12-1 szabály megszegéséért járó büntetés: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.

 

12-2. A labda azonosítása

A játékos felelős azért, hogy a megfelelő labdával játsszék. Mindegyik játékos lássa el azonosítójellel labdáját.
Ha egy játékosnak jó oka van azt hinni egy nyugalomban lévő labdáról, hogy az övé, és az azonosítás érdekében föl kell emelnie, akkor azt büntetés nélkül felemelheti, hogy azonosítsa.
Mielőtt felemeli a labdát, ezen szándékát match play-ben ellenfelének kell bejelentenie, stroke play-ben pedig jegyzőjének vagy versenyzőtársának, és meg kell jelölnie a labda helyét. Ezután felemelheti és azonosíthatja a labdát, feltéve, hogy lehetőséget ad ellenfelének, jegyzőjének vagy versenyzőtársának, hogy figyelemmel kísérje a felemelést és a visszahelyezést. Amikor a szabályt a 12-2 szabály értelmében emelik fel, az azonosításhoz szükséges mértéken túl nem szabad megtisztítani.
Ha a labda a játékosé és a játékos nem tesz eleget ennek az eljárásnak vagy egy részének, vagy beazonosítás céljából emeli fel a labdáját, amikor arra nincs szükség, akkor egy büntetőütést szenved el.
Ha a felemelt labda a játékos labdája, vissza kell tennie. Ha ezt elmulasztja a 12-2 szabály megszegéséért járó általános büntetést szenvedi el, ám e szabály értelmében nincs további büntetés.

Megjegyzés: Ha a helyezendő, vagy visszahelyezendő labda eredeti fekvése megváltozott, akkor lásd a 20-3b szabályt.

 

A 12-2 szabály megszegéséért járó büntetés: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.

 

Ha a játékos elszenvedi a 12-2 szabály megszegéséért járó általános büntetést, e szabály értelmében nincs további büntetés.