Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

10. A játék rendje


10-1. Match play

a. A szakasz megjátszásának kezdetén

Azt, hogy az első elütőhelyen melyik félnél van a kezdés joga a kiírás sorrendje határozza meg. Kiírás hiányában a kezdési jogotsorsolással döntsék el. A következő elütőhelynél az a fél rendelkezik a kezdés jogával, amelyik megnyerte az előző szakaszt. Ha a szakasz felezett, a kezdési jogot az a fél tartja meg, amelyiknél az előző elütőhelynél volt.

b. A szakasz megjátszása során

Miután mindkét játékos megkezdte a szakasz megjátszását, a lyuktól távolabbi labdát játsszák meg először. Ha a labdák egyenlő távolságra vannak a lyuktól vagy a lyukhoz való helyzetüket nem lehet meghatározni, sorsolás útján legyen eldöntve, hogy melyik labda kerüljön elsőként megjátszásra.

Kivétel: 30-3b szabály (best-ball és four-ball match play)

Megjegyzés: Amikor ismertté válik, hogy az eredeti labda nem úgy játszandó meg, ahogyan fekszik, és a játékostól elvárják, hogy ahhoz a helyhez, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszották, a lehető legközelebb játsszon meg egy labdát (lásd 20-5 szabály), a játék rendjét az a hely határozza meg, ahonnan az előző ütést megtették. Amikor a labda nem arról a helyről kerül megjátszásra, ahol az előző ütést megtették, a játék rendjét az a helyzet határozza meg, ahol az eredeti labda nyugalomba került.

c. Sorrenden kívüli játék

Ha egy játékos akkor játszik, amikor ellenfelének kellett volna ütnie, nincs büntetés, de az ellenfél azonnal megkövetelheti, hogy a játékos vonja vissza az így megtett ütést, és a sorrendet betartva büntetés nélkül játsszon meg egy labdát, onnan, amely a lehető legközelebb van ahhoz a helyhez, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszották (lásd a 20-5 szabályt).

10-2. Stroke play

a. A szakasz megjátszásának kezdetén

Azt, hogy az első elütőhelyen melyik versenyzőnél kell lennie a kezdés jogának, a kiírás sorrendjének kell meghatároznia. Kiírás hiányában a kezdési jogotsorsolással döntsék el. A következő elütőhelyen az a versenyző rendelkezik a kezdés jogával, amelyik az előző szakaszon a legjobb eredményt érte el. Ezután a második legjobb eredménnyel rendelkező versenyző játszik, és így tovább. Ha egy szakaszon két vagy több versenyzőnek ugyanannyi az eredménye, a következő elütőhelyről ugyanabban a sorrendben kell játszaniuk, mint az előzőnél.

Kivétel:32-1 szabály (hendikep bogey, par és Stableford versenyek).

b. A szakasz megjátszása során

Miután a versenyzők elkezdték a szakasz megjátszását, a lyuktól legtávolabbi labdát játsszák meg először. Ha két vagy több labda egyenlő távolságra van a lyuktól, vagy a lyukhoz való helyzetüket nem lehet meghatározni, sorsolás útján döntsék el, hogy melyik labda kerüljön először megjátszásra.

Kivételek: 22. szabály (játékot segítő vagy akadályozó labda) és 31-4 szabály (four-ball stroke play).

Megjegyzés: Amikor ismertté válik, hogy az eredeti labda nem úgy játszandó meg, ahogyan fekszik, és a versenyzőtől elvárják, hogy annál a helynél, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszották, a lehető legközelebb játsszék meg egy labdát (lásd 20-5 szabály), a játék rendjét az a hely határozza meg, ahonnan az előző ütést megtették. Amikor a labda nem arról a helyről kerül megjátszásra, ahol az előző ütést megtették, a játék rendjét az a helyzet határozza meg, ahol az eredeti labda nyugalomba került.

c. Sorrenden kívüli játék

Ha egy versenyző sorrenden kívül játszik, nincs büntetés, és a labdát úgy játsszák meg, ahogyan fekszik. Mindazonáltal ha a Bizottság megállapítja, hogy a versenyzők közös megegyezés alapján játszottak soron kívül, hogy egyiküket előnyben részesítsék, kizárják őket a versenyből. (Ütést tenni, miközben a greenről történő ütés után egy másik labda mozgásban van - lásd a 16-1f szabályt.)
(Helytelen játéksorrend threesome foursome mérkőzések esetén stroke play-ben - lásd a 29-3 szabályt.)

10-3. Provizórikus labda vagy másik labda az elütőhelyről

Ha egy játékos provizórikus labdát vagy másik labdát játszik meg az elütőhelyről, ezt akkor kell megtennie, miután ellenfele vagy versenyzőtársa megjátszotta első ütését. Ha több mint egy játékos dönt úgy, hogy provizórikus labdát játszik meg, vagy több mint egy játékosnak kell egy másik labdát kell megjátszania az elütőhelyről, akkor az eredeti sorrendet kell megtartaniuk. Ha egy versenyző sorrenden kívül játszik meg egy próvizórikus labdát, vagy másik labdát, akkor a 10-1c vagy 10-2c szabály érvényes.