Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

6. A játékos


6-1. Szabályok

A játékos és caddie-je felelős azért, hogy ismerjék a szabályokat. Ha az előírt kör során a caddie bármilyen szabályszegést követ el, a játékos szenvedi el a megfelelő büntetést.

6-2. Hendikep

a. Match play

A hendikep versenyen a mérkőzés megkezdése előtt a versenyzők állapítsák meg, hogy milyen hendikepet élveznek egymással szemben. Ha egy játékos úgy kezd el egy mérkőzést, hogy magasabb hendikepet jelent be, mint amennyire fel van jogosítva, és ez befolyásolja az adott vagy kapott ütések számát, kizárják a versenyből; különben a játékos köteles a bejelentett hendikeppel játszani.

b. Stroke play

A hendikep verseny bármelyik körében a versenyzőnek gondoskodnia kell arról, hogy hendikepje fel legyen vezetve score-kártyájára, mielôtt az visszakerül a Bizottsághoz. Ha a score-kártyán, a visszaadás előtt (6-6b szabály) nem lett feltüntetve hendikep vagy pedig a felírt hendikep magasabb, mint amennyire a játékos jogosult, és ez befolyásolja a kapott ütések számát, az illetőt kizárják a hendikep versenyből; egyébként az eredmény érvényes.

Megjegyzés: A versenyzô felelőssége, hogy ismerje azokat a szakaszokat, amelyeknél hendikep-ütéseket fog adni vagy kapni.

6-3. Kezdési idő és Csoportok

a. Kezdési idő

A játékos köteles abban az időpontban kezdeni, amelyet a Bizottság meghatározott.

b. Csoportok

Stroke play-ben a játékosnak az egész kör során abban a csoportban kell maradnia, amelyet a Bizottság kijelölt számára, hacsak a Bizottság cserét nem engedélyez vagy hagy jóvá.

A 6-3 SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Kizárás.

(best-ball és four-ball játék - lásd a 30-3a és 31-2 szabályt)

Megjegyzés: Ha a játékos a kezdési idő után öt percen belül játékra készen jelenik meg a starthelyen, és nincsenek olyan körülmények, amelyek a 33-7 szabály értelmében indokolnák a kizárás mellőzését, a Bizottság a Versenyfeltételekben (33-1 szabály) gondoskodhat arról, hogy a kezdési idő elmulasztásának büntetése kizárás helyett match play-ben az első szakasz elveszítése, stroke play-ben pedig az első szakasznál két ütés legyen.

6-4. Caddie

A játékosnak segíthet egy caddie, azzal a megszorítással, hogy egyszerre csak egy caddie-je lehet.

A 6-4 SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS:

 • Match play - Annak a szakasznak a befejezésekor, amelynél a szabályszegést felfedezték, a mérkőzés állását úgy kell módosítani, hogy levonunk egy szakaszt minden egyes szakaszért, amelynél szabályszegés történt. A maximális levonás körönként: két szakasz.
 • Stroke play - Két ütés minden egyes szakaszért, amelynél bármilyen szabályszegés előfordult; a maximális büntetés körönként: négy ütés.
 • Match play és Stroke play - Abban az esetben, ha a szabálysértés két szakasz között történik, a büntetés a következő szakaszra vonatkozik. Az a játékos, aki e szabály megsértése során egynél több caddie-vel rendelkezik, a szabálysértés felfedezése után azonnal köteles gondoskodni arról, hogy az előírt kör hátralévő részében egyszerre csak egy caddie-vel rendelkezzék. Különben a játékost kizárják.
 • Bogey- és par versenyek - Lásd a 32-1a szabályhoz fűzött 1. megjegyzést.
 • Stableford versenyek - Lásd a 32-1b szabályhoz fűzött 1. megjegyzést.

Megjegyzés: A Bizottság a versenykiírásban (33-1 szabály) megtilthatja caddie-k használatát vagy korlátozhat egy játékost caddie-jének kiválasztásában.

6-5. Labda

A játékos felelőssége, hogy a megfelelő labdával játsszon. Minden játékos tegyen azonosító jelet labdájára.

6-6. Eredményszámítás stroke play-ben

a. Az eredmény feljegyzése

A jegyző minden egyes szakasz után a versenyzővel együtt ellenőrizze az eredményt, és jegyezze fel. A kör befejezése után a jegyzőnek alá kell írnia a score-kártyát, és át kell adnia a versenyzőnek. Ha egynél több jegyző írja az eredményeket, mindegyiknek azt a részt kell aláírnia, amelyért felelős.

b. Score-kártyák aláírása és visszaadása

A kör befejezése után a versenyző ellenőrizze le valamennyi szakasznál elért eredményét, és bármilyen vitás kérdést rendezzen le a Bizottsággal. Meg kell győződnie arról, hogy a jegyző vagy jegyzők aláírta/aláírták a kártyát, ezt neki is alá kell írnia, és amint lehet, vissza kell adnia a Bizottságnak.

A 6-6b SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Kizárás.

c. Változtatás a kártyán

Miután a versenyző visszaadta a kártyát a Bizottságnak, azon semmiféle változtatást nem lehet eszközölni.

d. Hibás szakaszeredmény

A versenyző felelős azért, hogy a score-kártyájára minden egyes szakasz után rögzített eredménye helyes legyen. Ha bármelyik szakasznál kevesebb ütést rögzít, mint amennyi a valóságban történt, kizárják a versenyből. Ha bármelyik szakasznál több ütést rögzít, mint amennyi ténylegesen történt, a visszaadott kártyán lévô eredmény számít.

1. megjegyzés: Az eredmények összeadása és a kártyán rögzített hendikep alkalmazása a Bizottság feladata - lásd a 33-5 szabályt.

2. Megjegyzés: Ami a stroke play-ben játszott four-ball-t illeti, lásd a 31-3 és 31-7a szabályt is.

6-7. Időhúzás; Lassú játék

A játékosnak időhúzás nélkül kell játszania, és összhangban kell lennie a játék tempójával kapcsolatos bármelyik irányelvvel, amelyet a Bizottság lefektethet. Egy szakasz befejezése és a következő elütőhelyről történő játék között a játékosnak nem szabad indokolatlanul késleltetnie a játékot.

A 6-7 SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS:

 • Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.
 • Bogey- és par versenyek - Lásd a 32-1a szabályhoz fűzött 2. megjegyzést.
 • Stableford versenyek - Lásd a 32-1b szabályhoz fűzött 2. megjegyzést.
 • Újabb szabálysértésért - Kizárás.

1. megjegyzés: Ha a játékos a szakaszok között indokolatlanul késlelteti a játékot, akkor az éppen soron következő szakasz játékát késlelteti, és - a bogey-, par- és Stableford versenyek kivételével (lásd 32. szabályt) - a büntetés arra a szakaszra vonatkozik.

2. megjegyzés: A lassú játék megelőzése érdekében a Bizottság a versenyfeltételekben (33-1 szabály) meghatározhatja a játék tempójával kapcsolatos elvárásokat, beleértve egy előírt kör, egy szakasz vagy egy ütés befejezéséhez engedélyezett időtartamot.

Kizárólag stroke play-ben a Bizottság a következők szerint módosíthatja az ebben az esetben a szóban forgó szabály megszegéséért járó büntetést:

 • Első szabálysértés - Egy ütés;
 • Második szabálysértés - Két ütés.
 • Újabb szabálysértés - Kizárás.

6-8. A játék megszakítása; A játék folytatása

a. Amikor megengedett

A játékosnak nem szabad megszakítania a játékot, kivéve ha:

 1. a Bizottság felfüggesztette a játékot,
 2. azt hiszi, hogy villámcsapás veszélye fenyegeti;
 3. döntést vár a Bizottságtól valamilyen kétséges vagy vitatott ügyben (lásd a 2-5 és 34-3 szabályt); vagy
 4. valami egyéb nyomós ok merül fel, például hirtelen rosszullét.

A rossz időjárás önmagában véve nem indokolja a játék megszakítását. Ha a játékos a Bizottság külön engedélye nélkül szakítja meg a játékot, ezt jelentenie kell a Bizottságnak, amint lehetséges. Ha így jár el, és a Bizottság elfogadja indokát, nincs büntetés. Különben a játékost kizárják.

Kivétel match play-ben: Azokra a versenyzőkre, akik közös megegyezéssel szakítják meg a játékot, nem vonatkozik a kizárás, kivéve, ha ezen cselekedetükkel késleltetik a versenyt.

Megjegyzés: A pálya elhagyása önmagában véve nem jelenti a játék megszakítását.

b. Eljárás, amikor a Bizottság felfüggeszti a játékot

Amikor a Bizottság felfüggeszti a játékot, és a mérkőzésben vagy csoportban lévő játékosok két szakasz között vannak, addig nem szabad tovább játszaniuk, míg a Bizottság el nem rendeli a játék folytatását. Ha már elkezdték egy szakasz megjátszását, azonnal megszakíthatják a játékot, vagy folytathatják a szakasz megjátszását, feltéve, hogy ezt késedelem nélkül teszik. Ha a játékosok úgy döntenek, hogy folytatják a szakasz megjátszását, félbeszakíthatják a játékot, mielőtt befejezik a szakaszt. A játékot minden esetben félbe kell szakítani, miután a szakaszt teljesítették. Amikor a Bizottság elrendeli a verseny folytatását, a játékosok kötelesek folytatni a játékot.

A 6-8b SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Kizárás.

Megjegyzés: A Bizottság a Versenyfeltételekben (33-1 szabály) rendelkezhet úgy, hogy potenciálisan veszélyes helyzetekben a játékot azonnal meg kell szakítani, rögtön azután, hogy a Bizottság felfüggesztette a játékot. Ha a játékos nem hagyja azonnal abba a játékot, kizárják a versenyből, kivéve, ha a körülmények indokolják a büntetés mellőzését (lásd a 33-7 szabályt).

c. A labda felemelése a játék megszakításakor

Amikor a játékos a 6-8a szabály értelmében megszakítja a játékot, csak akkor emelheti fel büntetés nélkül a labdát, ha a Bizottság felfüggesztette a játékot, vagy nyomós ok van arra, hogy felemelje. Mielőtt felemeli a labdát, meg kell jelölnie a helyét. Ha a játékos a Bizottság külön engedélye nélkül hagyja abba a játékot, és felveszi a labdát, amikor jelenti az esetet a Bizottságnak (6-8a szabály), egyidejűleg jelentenie kell a labda felemelését is. Ha a játékos nyomós ok nélkül emeli fel a labdát, és felemelés előtt nem jelöli meg a labda helyét vagy nem jelenti a labda felemelését, egy büntetőütéssel sújtják.

d. Eljárás a játék folytatásakor

A játékot onnan kell folytatni, ahol abbahagyták, még akkor is, ha az újrakezdés csak másnap történik. A játékosnak - vagy a játék folytatása előtt, vagy a játék folytatásakor - a következők szerint kell eljárnia:

 1. ha a játékos felemelte a labdát, köteles - feltéve, hogy a 6-8c szabály értelmében jogában állt felemelni - az eredeti labdát vagy egy helyettesítő labdát arra a pontra helyezni, ahonnan az eredeti labdát felvette. Egyébként az eredeti labdát kell visszatenni;
 2. ha a játékos nem emelte fel a labdát, lehetséges számára - feltéve, hogy a 6-8c szabály értelmében jogában állt (volna) felemelni - hogy felemelje, megtisztítsa és visszahelyezze a labdát (vagy helyettesítse azt), arra a pontra, ahonnan az eredeti labdát felvette. A labda felemelése elôtt meg kell jelölnie annak helyét; vagy
 3. ha a játékos labdája vagy labdajelzôje a játék szünetelése közben elmozdult (akár szél vagy víz által), egy labdát vagy egy labdajelzőt kell tenni arra a helyre, ahonnan az eredeti labda vagy labdajelző elmozdult.

Megjegyzés: Ha azt a helyet, ahová a labda visszahelyezendő, lehetetlen megállapítani, meg kell becsülni, és a labdát a becsült helyre kell tenni. A 20-3c szabály előírásai nem érvényesek.

A 6-8c vagy d SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés. Ha a játékos a 6-8d szabály megszegésért elszenvedi az általános büntetést, a 6-8c szabály értelmében további büntetés már nincsen.