Rigips - Els a szrazptsben       GDF-SUEZ

 

 

27. Elveszett vagy határon kívüli labda; Provizórikus labda


27-1. Ütés és távolság; határon kívüli labda; öt percen belül nem talált labda

a. Eljárás az ütés és távolság szerint

A játékos bármely időpontban - egy büntetőütés terhe mellett - megjátszhat egy labdát, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszotta (lásd a 20-5. szabályt), azaz az ütés és távolság büntetés terhe mellett jár el.
Hacsak a Szabályok másképp nem rendelkeznek, ha a játékos ütést végez el egy labdával arról a pontról, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszotta, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ütés és távolság büntetés terhe alatt jár el.

b. Határon kívüli labda

Ha egy labda határon kívüli területen van, a játékosnak - egy büntetőütés terhe mellett - meg kell játszania egy labdát, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszotta (lásd a 20-5. szabályt).

c. Öt percen belül nem talált labda

Ha egy labda elveszett, azaz nem találják meg, vagy a játékos nem azonosítja sajátjaként öt percen belül azok után, hogy a játékos fele, a caddie-je/caddie-jük elkezdte keresni, akkor a játékosnak - egy büntetőütés terhe mellett - meg kell játszania egy labdát, a lehető legközelebb ahhoz a helyhez, ahonnan az eredeti labdát utoljára megjátszotta (lásd a 20-5. szabályt).

Kivételek:

  1. Ha ismert, vagy gakorlatilag biztosak vagyunk benne, hogy az eredeti labda amelyet nem találnak, egy torlaszban (24-3. szabály), vagy rendellenes talajviszonyok között (25-1c) veszett el, akkor a játékos az alkalmazható szabály szerint járhat el.
  2. Ha ismert, vagy gakorlatilag biztosak vagyunk benne, hogy az eredeti labdát amelyet nem találnak, külső tényező mozdította el (18-1 szabály), vagy vízakadályban van (26-1 szabály), akkor a játékosnak az alkalmazható szabály szerint kell eljárnia.

A 27-1 SZABÁLY MEGSZEGÉSÉÉRT JÁRÓ BÜNTETÉS: Match play - Szakaszvesztés; Stroke play - Két ütés.

27-2. Provizórikus labda

a. Eljárás

Ha egy labda - a vízakadályon kívül - elveszhetett, vagy határon kívüli területen lehet, időnyerés céljából a játékos a 27-1. szabálynak megfelelően ideiglenesen másik labdát játszhat meg.
Match play-ben a játékosnak tájékoztatnia kell ellenfelét, stroke play-ben pedig jegyzőjét vagy versenyzőtársát arról, hogy provizórikus labdát szándékozik megjátszani, és ezt azelőtt kell megjátszania, mielőtt ő vagy játékostársa elindul, hogy megkeresse az eredeti labdát.
Ha elmulasztja a tájékoztatást, és másik labdát játszik meg, az ilyen labda nem provizórikus labda, hanem ütés és távolság büntetés terhe mellett (27-1. szabály) játékban lévő labdává válik; az eredeti labda pedig elveszett labda.
(Játékrend az elütőhelyről - lásd a 10-3 szabályt.)

Megjegyzés: Ha a 27-2a szabály szerint megjátszott provizórikus labda egy vízakadályon kívül vagy határon túl veszne el, a játékos másik provizórikus labdát játszhat meg. Ha másik provizórikus labdát látszanak meg, az ugyanúgy viszonyul az első provizórikus labdához, mint az első provizórikus labda az eredeti labdához.

b. Amikor a provizórikus labda játékban lévő labdává válik

A játékos addig játszhat provizórikus labdával, míg el nem éri azt a helyet, ahol az eredeti labda valószínüleg fekszik. Ha arról a helyről tesz ütést a provizórikus labdával, ahol az eredeti labda valószínüleg fekszik, vagy olyan pontról, amely közelebb van a lyukhoz, mint az említett hely, az eredeti labda elveszettnek számít, a provizórikus labda pedig ütés és távolság büntetés terhe mellett (27-1. szabály) játékban lévő labdává válik.
Ha az eredeti labda - a vízakadály kivételével - elveszett, vagy határon kívüli területen van, ütés és távolság büntetés terhe mellett (27-1. szabály) a provizórikus labda lesz a játékban lévő labda.
Ha ismert, vagy gyakorlatilag biztosak vagyunk benne, hogy az eredeti labda vízakadályban veszett el, a játékosnak a 26-1. szabály szerint kell eljárnia.

Kivétel: Ha ismert, vagy gyakorlatilag biztosak vagyunk benne, hogy az eredeti labda torlaszban veszett el (24-3. szabály), vagy rendellenes talajviszonyok közt (25-1c szabály), a játékos az alkalmazható szabály szerint járhat el.

c. Amikor a provizórikus labdát feladjuk

Ha az eredeti labda sem el nem veszett, sem határon kívül nincs, a játékosnak fel kell adnia a provizórikus labdát

, és az eredeti labdával kell folytatnia a játékot. Ha további ütéseket tesz a provizórikus labdával, akkor idegen labdát játszik meg, és a 15-3. szabály előírásai vonatkoznak rá.

Megjegyzés: Ha a játékos a 27-2a szabály szerint játssza meg a provizórikus labdát, a provizórikus labdával az e szabály alkalmazása után tett ütések később a 27-2c szabály értelmében nem számítanak, és azokat a büntetőütéseket, amelyeket kizárólag az azzal a labdával történő játék miatt róttak ki, figyelmen kívül hagyják.

 

 


Érdekes hírek